Detecció precàrrec

Les eines recollides en aquest apartat complementen les tres anteriors com a via de detecció d’interessos, tot i que en aquest cas es posen en marxa abans que la persona prengui possessió del càrrec. Sota aquest nom recollim aquelles pràctiques dissenyades fonamentalment per dur a terme un control previ d’idoneïtat (com ara hearings o compareixences en seu parlamentària o screenings o escrutinis d’antecedents en processos selectius), en el context de les quals resulta particularment idoni detectar interessos que poden arribar a posar en risc la imparcialitat del futur servidor públic.

La principal diferència amb les declaracions d’interessos tractades anteriorment és que aquestes eines operen abans de la presa de possessió del càrrec i que la responsabilitat de la posada en marxa de l’eina no descansa sobre el declarant, sinó sobre l’òrgan responsable del control d’idoneïtat.