Canal intern de comunicacions

L’Oficina Antifrau de Catalunya crea el seu canal intern de comunicacions amb la voluntat de rebre comunicacions sobre indicis d’infraccions de la normativa o conductes contràries al codi ètic produïdes en el si d’Antifrau o de les persones que s’hi relacionen i d’aquesta manera contribuir a la construcció d’una cultura ètica de la institució. Així, el canal intern de l’Oficina Antifrau, esdevé el canal mitjançant el qual es poden comunicar de forma anònima i segura infraccions normatives o del Codi ètic i de conducta del personal al servei d’Antifrau o de terceres persones que s’hi relacionin.

Canal intern de comunicacions

Política de foment de l’alerta interna i de protecció de les persones alertadores. Estratègia d'integritat i lluita contra la corrupció de l'Oficina Antifrau de Catalunya