La bústia de denúncies anònimes d’Antifrau continua plenament activa i oberta a la ciutadania

En l’actual context d’excepcionalitat per la COVID-19, Antifrau continua treballant per fer efectiu el seu compromís de mantenir el seu canal segur, independent i adequat a la nova Directiva europea sobre alertadors per realitzar denúncies de manera anònima

La bústia anònima ha canalitzat durant l’any 2019 el 58% de les denúncies rebudes, la resta s’han rebut per la resta de canals que ofereix Antifrau

La bústia de denúncies anònimes d’Antifrau continua plenament activa

3 d'abril de 2020. L’Oficina Antifrau de Catalunya garanteix que la seva Bústia de denúncies anònimes, tot i la situació d’excepcionalitat generada per la Covid-19, continua plenament activa i oberta a la ciutadania, tal i com ha funcionat des que es va instaurar el desembre del 2017. De fet, l’any 2019 aquesta bústia va canalitzar el 58% del total de les denúncies a l’Oficina.

Per Antifrau és una prioritat contribuir a assegurar que la gestió pública, en aquesta situació excepcional, sigui íntegra i transparent. Per aquest motiu, tots els treballadors de l’Oficina Antifrau de Catalunya estem implicats en garantir que aquest canal de denúncies continuï acomplint el seus objectius: confidencialitat, reserva d’identitat i/o l’anonimat absolut, essent conscients que per les característiques de la bústia i l’excepcionalitat del moment es puguin fer comunicacions d’irregularitats vinculades a la gestió de la crisi sanitària.

Antifrau, en els casos que rep comunicacions que van més enllà del seu àmbit d’actuació, les canalitza a les autoritats competents per tal de salvaguardar els drets de les persones que puguin quedar malmesos. Es continuarà actuant d’aquesta manera pel que fa a l’emergència sanitària.

Qui pot denunciar i què?

Qualsevol persona pot denunciar situacions de risc (susceptibles d’especial alerta en l’actual situació d’excepció) com ara: ús privilegiat d’informació, desviament d’ajuts públics a fins aliens a aquells pels quals s’atorguen, irregularitats en la contractació pública, arbitrarietats en l’accés desigual a béns i serveis, favoritismes en la concessió de permisos i autoritzacions, tractes de favor per part de servidors públics, manca de transparència o obstaculització del dret d’accedir a informació pública, etc.

Podeu consultar els sistema de denúncies i les preguntes més freqüents en aquest enllaç: https://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncieu.html

La bústia d’Antifrau és l’únic canal extern que acompleix la nova Directiva sobre alertadors de la UE

En moments de restricció dels recursos disponibles i limitació de drets considerem especialment indicat que qualsevol mena d’abús o mala praxi es pugui comunicar en temps real i amb seguretat plena. La bústia de denúncies de l’Oficina Antifrau és l’únic canal extern que, en el seu àmbit territorial, dona resposta als requeriments de la Directiva UE 2019/1937 (de protecció de les persones alertadores) de forma segura.

Tal com assenyala el Consell d’Europa, les proteccions essencials de l’estat de dret, la supervisió parlamentària, el control judicial independent i els recursos interns efectius han de mantenir-se fins i tot en estat d’emergència.