Bústia de denúncies anònimes

La Bústia de denúncies anònimes de l'Oficina Antifrau de Catalunya és un canal per poder denunciar qualsevol mala pràctica dins del sector públic català

Aquest canal us permet fer una denúncia anònima i segura

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia de denúncies anònimes?