Barcelona ha acollit la XIII Trobada de la Xarxa d'Agències i Oficines Anticorrupció per tractar l'aplicació de la Llei de protecció a les persones alertadores

Aquesta edició de la reunió, que ha tingut lloc avui i ahir dilluns 16, l'ha organitzat l'Oficina Antifrau de Catalunya

Reunió de la XIII Trobada de la Xarxa d'Agències i Oficines Anticorrupció . Foto: Antifrau
Reunió de la XIII Trobada de la Xarxa d'Agències i Oficines Anticorrupció . Foto: Antifrau

17 d'octubre del 2023. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat la XIII Trobada de la Xarxa d'Agències i Oficines Anticorrupció, celebrada els dos darrers dies a Barcelona, a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Durant la trobada, s’ha tractat l'aplicació de la Llei de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció -va entrar en vigor el 20 de febrer passat- que va suposar la transposició a l'ordenament jurídic intern de la Directiva UE 2019 /1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Durant la trobada, les diferents Agències Anticorrupció han posat en comú la informació sobre el volum de sol·licituds de protecció rebudes, el procediment aplicat, els supòsits de concessió i la denegació de protecció, entre d'altres.

Sobre els temes mencionats s’han fet diverses ponències internes. A més dels representants de les diferents agències i oficines antifrau estatals, hi han participat ponents especialistes en la protecció de persones alertadores des de diferents perspectives.

Així, el dia d’ahir i des de la perspectiva de l’àmbit universitari, el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Òscar Capdeferro, va presentar la ponència “Implantació de la Llei 2/2023. Consensos interpretatius” que es va centrar en els expedients de protecció de la citada llei.

Durant la tarda, la professora de Dret Penal de la Universitat Castella-la Manxa, Beatriz García Moreno, va explicar el “Sistema intern d'informació” centrant-se en la responsabilitat de l’entitat obligada i la del responsable del Sistema intern, així com del principi de no incriminació.

D'altra banda, al llarg d’aquestes dues jornades també s'ha analitzat l'estratègia d'intel·ligència basada en l'anàlisi de dades, i els representants de les agències i oficines de la xarxa han posat en comú idees, projectes i èxits en aquest àmbit.

A la reunió d’aquests dies hi han assistit representants de l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona, l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid, l’Audiència de Comptes de Canàries, l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, el Consello de Contas de Galicia, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració del Estat (SNCA) i l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.