Autoritats de la Xarxa Estatal d’Agències i Oficines Antifrau presenten una proposta d'esmenes al Congrés dels diputats en relació al Projecte de llei de protecció de persones alertadores de corrupció

El document presenta 10 consideracions per a la millora del Projecte de llei

La proposta d’esmenes adverteix, per exemple, que el projecte no és respectuós amb les competències de les Comunitats Autònomes

També alerta que l'àmbit material d'aplicació de la llei és restrictiu i que s'han de concretar les mesures de protecció davant de represàlies, entre d’altres

Els membres de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau durant la XI Trobada celebrada a Cartagena del 28 al 30 de setembre d'enguany. Foto: Agència Valenciana Antifrau
Els membres de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau durant la XI Trobada celebrada a Cartagena del 28 al 30 de setembre d'enguany. Foto: Agència Valenciana Antifrau

18 d’octubre de 2022. Institucions membres de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau han formulat una proposta d'esmenes al Projecte de llei reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en què es presenten 10 consideracions adreçades al Congrés dels diputats per a la millora del Projecte de llei, que són les següents:

  1. El projecte no és respectuós amb el marc competencial de les comunitats autònomes
  2. L'àmbit material d'aplicació de la llei és restrictiu en vista de les exclusions i en relació amb el règim d'inadmissió
  3. S'han de concretar les mesures de protecció davant de represàlies
  4. Cal harmonitzar la Directiva amb el dret intern, especialment a l'ordre penal
  5. Cal clarificar l'arquitectura de recepció i la tramitació de denúncies
  6. La definició de represàlia no s'ajusta a Directiva, s'han de suprimir les excepcions i la inadequada limitació temporal de la protecció
  7. S'ha d'eliminar qualsevol condicionalitat pel que fa a la motivació de qui informa
  8. Cal oferir més garanties d'independència del canal intern
  9. Es restringeix en excés la revelació pública
  10. Cal millorar la regulació de l'Autoritat Independent de Protecció de l’Informant

Aquesta proposta ha sorgit arran de l’XI Trobada de la Xarxa Estatal d’Agències i Oficines Antifrau, que va tenir lloc entre els dies 28 i 30 de setembre al VII Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert, celebrat a la Universitat Politècnica de Cartagena, en què va participar l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Els membres de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau que han subscrit les esmenes són les oficines autonòmiques amb competències en matèria d’investigació: l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció i l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra. També l’han subscrit l’Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els responsables de la Direcció de Serveis d'Anàlisi com a Òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona i de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid.

Proposta complerta d'esmenes al Projecte de llei reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció presentada al Congrés del Diputats