Autoritat competent per a la protecció de persones alertadores

Gestionem el canal extern i proporcionem suport i acompanyament a les persones que, pel fet d’informar (internament o externament) o revelar públicament una infracció, puguin patir represàlies. Podem adoptar mesures cautelars i imposar sancions i treballem per normalitzar el fet de denunciar i per promoure una cultura favorable a l’alerta.

Si et trobes en una situació com la descrita i et vols posar en contacte amb nosaltres, pots enviar un correu a autoritatproteccio@antifrau.cat


Preguntes més freqüents de la Llei 2/2023


Canal extern d'alertes

Què s’ha de comunicar a Antifrau?

Els subjectes que disposin d’un sistema intern d’informació, en el sector públic o en el sector privat, en compliment d’obligacions legals o per decisió pròpia, i que estiguin inclosos en l’àmbit de competències de l’Oficina Antifrau de Catalunya, li han de comunicar mitjançant el formulari Comunicació de responsable del sistema intern d'informació (art. 8.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer):

  • El nomenament i el cessament de la persona física individualment designada com a responsable del sistema intern d’informació
  • O, si s’escau, el nomenament i el cessament de les persones que integrin l’òrgan col·legiat responsable del sistema intern d’informació

Hauran de tenir en compte que:

  • La comunicació s’ha de fer mitjançant el formulari Comunicació de responsable del sistema intern d'informació en el termini dels deu dies hàbils següents al nomenament o cessament
  • En el cas de cessament, s’han d’especificar les raons que l’han justificat

Com s'ha de fer la comunicació?

1r pas. Cal descarregar el formulari Comunicació de responsable del sistema intern d'informació (art. 8 de la Llei 2/2023) al vostre ordinador i omplir-lo des d’allà i no des de la visió del navegador. Es necessita tenir instal·lat Adobe Acrobat Reader (vegeu vídeo explicatiu).

Si el vostre ordinador no disposa d'Adobe Acrobat Reader el podeu descarregar al següent enllaç.

Formulari

 

2n pas. Un cop omplert el formulari s’ha d’enviar a l’Oficina Antifrau:

  • Administració pública. Presentar el formulari a través de la tramesa genèrica de l’EACAT
  • Sector privat. Presentar el formulari a través del Registre general de la Seu electrònica de l’Oficina Antifrau