Antifrau presenta la Guia per elaborar els ‘Plans de mesures antifrau’ a les organitzacions que han de gestionar fons Next Generation EU

El webinari ‘L’elaboració d’un Pla de mesures antifrau’ (PMA), celebrat avui i adreçat als professionals implicats en l’elaboració i implantació dels plans, ha rebut gairebé 500 inscripcions

Imatge de la sessió en línea, on surten Lara Baena al centre, a l'esquerra Bruno González i a la dreta Òscar Roca
Imatge de la sessió en línea, on surten Lara Baena al centre, a l'esquerra Bruno González i a la dreta Òscar Roca

1 de desembre de 2021. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat aquest matí la sessió en línia L’elaboració d’un ‘Pla de mesures antifrau’, on s’han inscrit prop de 500 persones. En aquest webinari, adreçat als professionals implicats en l’elaboració i implantació d’un PMA, s’han ofert eines per elaborar pas a pas plans eficaços i adequats als riscos de cada organització i recomanacions.

El director de l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno ha sigut l’encarregat d’obrir la jornada, que ha estat presentada i moderada pel director de Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca. Gimeno, ha advertit que “per rebre i gestionar aquests fons s’han de complir certs requisits, que imposen un seguit d’obligacions i malauradament les nostres institucions no estan acostumades a complir amb aquests requisits”. “Les exigències poden semblar complexes, però no hem de tenir por d’això, són semblants a les que implementen els plans d’integritat”, ha afirmat el director d’Antifrau.

Gimeno també ha asseverat que “no es tracta de complir amb un formulari, es tracta de complir amb unes exigències que són les habituals en una integritat institucional, que seran avaluades contínuament, per tant, és important fer-ho bé”, i ha destacat que “l’Oficina Antifrau vol ajudar a les institucions públiques catalanes per a que puguin accedir als fons Next Generation EU i ho facin correctament”.

És una oportunitat per aplicar el rigor que exigeix la UE per poder rebre els fons a la gestió dels fons propis, que tenen origen en els impostos dels nostres conciutadans”, ha sentenciat Miguel Ángel Gimeno.

El director de Prevenció de l’Oficina Antifrau, Òscar Roca, ha manifestat que “la lluita contra la corrupció ha estat sempre una prioritat per a la Unió Europea, perquè s’és conscient que la ciutadania reclama el màxim de transparència i la certesa que fins el darrer euro dels seus impostos és utilitzat de manera correcta”.

Volem ser útils a les institucions”, ha dit Òscar Roca, i ha afegit que l’Oficina Antifrau “des del seu vessant preventiu té com a funció impulsar l’aplicació de bones pràctiques que coadjuvin en la millora de la prestació del servei públic donant suport a les administracions”.

Per acabar la presentació Roca ha afegit que “la fiabilitat no pot consistir en donar per bona una mera declaració responsable. Una bona pràctica seria incloure clàusules antifrau en la propera revisió que es faci de plecs de condicions per a la contractació”.

Després d’aquestes intervencions inicials, la consultora de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau, Lara Baena, ha presentat la ponència ‘Recomanacions i eines per elaborar un PMA vinculat als fons Next Generation EU’, on ha complementat la presentació de la Guia per elaborar els ‘Plans de mesures antifrau’ que es va fer la setmana passada. Baena ha enviat un missatge positiu i de pragmatisme a les institucions: “Tot això que en l’Ordre s’identifica com a mesures de prevenció, de detecció, de correcció, i de persecució, segurament en bona part ja ho teniu implementat”. “Siguem pragmàtics, moltes de les eines de la gestió de riscos de corrupció ja les tenen les institucions, aprofitem-les, millorem allò que tenim”, ha assegurat Lara Baena.

La consultora de Prevenció ha explicat els sistema d’integritat institucional i els diferents nivells de treball per a aconseguir la màxima integritat institucional. I ha diferenciat entre els PMA i els plans d’integritat: “Si les vostres institucions estan avaluant tot el sistema d’integritat i estan planificant mesures que afecten als tres eixos de treball aleshores estem davant de plans d’integritat”, en canvi, ha sentenciat Lara Baena: “Si només esteu fent una anàlisi i avaluació dels riscos i el que esteu planificant són únicament mesures preventives i de contingència, és a dir de detecció, correcció i persecució, el que esteu treballant són plans de tractament de riscos, que són molt necessaris però no són plans d’integritat, serien només una part”.

Lara Baena ha explicat que “l’Oficina Antifrau en la ‘Guia per elaborar els Plans de Mesures Antifrau’ i en el seu web té eines que ajuden a tenir una mena de catàleg de riscos perquè sigui més senzill enfrontar-vos als riscos, aquesta valoració servirà per prioritzar en quins riscos t’has de concentrar”. I ha afegit que “les bones metodologies ajuden a detectar els efectes dels actes corruptes”.

Per acabar, la consultora de Prevenció d’Antifrau ha resumit la ponència en quatre idees: “No compareu el vostre pla amb el d’una altra institució perquè ha de ser a la mida de com és de madur el vostre sistema d’integritat”. Ha afegit que “el PMA és un instrument de planificació de totes aquelles actuacions més immediates i urgents per garantir la integritat en l’ús de fons públics”. La tercera recomanació de Lara Baena és que “el millor PMA és aquell que es fa pensant en com s’implementarà, no pot acabar a un calaix”. La quarta reflexió és que “aquest procés de gestió de riscos té un efecte en la cultura ètica de les organitzacions, elevant els estàndards de conducta esperats”.

Acte seguit, el cap de l’Àrea d’Anàlisi de Dades d’Antifrau, Bruno González Valdelièvre, ha exposat els ‘Sistemes automatitzats d’alerta en el marc dels Plans de mesures antifrau’. González ha dit que “el ‘Pla de mesures antifrau’ no és un paper a presentar, és un procés que comporta canvis en la cultura ètica i de gestió de l'organització”.

El cap de l’Àrea d’Anàlisi de Dades també ha destacat que “els sistemes automatitzats d’alerta permeten la detecció en temps real i permeten evitar que el risc s’arribi a materialitzar”, i ha assenyalat que “cada sistema d'alertes serà diferent en funció de cada organització”.

No s’aposta suficient per la implementació de sistemes d’alerta interns, basats en les dades que la pròpia organització té a la seva base de dades”, ha remarcat Bruno González, i ha afegit que “els sistemes més eficients no són els sistemes externs amb dades obertes, que possibiliten el control social, que és difús, sinó que és la implementació de sistemes interns d’alerta basats en les dades”.

Per finalitzar la ponència, el cap de l’Àrea d’Anàlisi de Dades ha dit que s’hauria de “respectar el principi d’integritat per disseny perquè és una estratègia guanyadora contra el frau, i en aquest disseny no basta centrar-se en la tramitació de l’expedient concret, sinó que s’ha d’obrir el focus i interconnectar les dades del procediment concret amb tota la resta de dades, externes i internes”.

Qualsevol entitat que vulgui gestionar o executar els Fons Next Generation de la UE, que arribaran mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), haurà de disposar d’un Pla de mesures antifrau, que li permeti garantir que els fons s'han utilitzat d’acord amb la normativa aplicable pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, tal i com preveu el Reglament del Parlament Europeu i del Consell que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquest Mecanisme ha assignat un total de 140.000 milions d’euros per Espanya entre 2021 i 2026.

Aquest mandat de la Unió Europea ha estat desenvolupat per una ordre ministerial d’Hisenda i Funció Pública, del mes de setembre, que ha fixat uns requeriments mínims per a aquests plans.

 

Recomanacions i eines per elaborar un “Pla de mesures antifrau” vinculat als fons NextGenerationEU. Ponència de Lara Baena, consultora de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau


Sistemes automatitzats d’alerta en el marc dels Plans de mesures antifrau. Ponència de Bruno González Valdelièvre, cap de l’Àrea d’Anàlisi de Dades