Antifrau posa a disposició de totes les institucions públiques i de la ciutadania l’informe final del projecte Riscos en la Contractació Pública

Una eina que ha de servir per a què cada institució creï el seu mapa de riscos en la contractació

L’anàlisi final ha identificat 12 àrees de risc i 82 factors de risc que influeixen en la contractació pública i sobre els quals les institucions hauran de treballar-hi

Presentació de l'informe final sobre Riscos en la Contractació Pública en un vídeo, per part d'Anabel Calvo, de Prevenció de l'Oficina Antifrau

4 de juny de 2021. L’informe final sobre Riscos per a la Integritat en la Contractació Pública, Compra pública: una cartografia dels riscos inherents i dels factors on enfocar la prevenció, és una eina que ha de servir com a punt de partida per a que cada institució creï el seu mapa de riscos en la contractació pública. A partir d’aquí, les institucions podran identificar, avaluar, analitzar i cercar les causes dels riscos.

Després de l’anàlisi inicial, es dissenyaran les mesures i les accions més adients per abordar els riscos prèviament identificats. Aquest conjunt de mesures preventives configuraran el pla de prevenció de cada institució.

L’informe final de Riscos per a la Integritat en la Contractació Pública és el resultat d’un projecte que va començar l’any 2017. D’ençà fins l’actualitat s’han presentat vuit documents tècnics que expliquen la importància de gestionar aquests riscos i com fer-ho, es mostra un mapa dels riscos inherents en la contractació pública i s’assenyala els factors que possibiliten que apareguin a les institucions.

Dins d’aquest projecte també s’ha publicat la Guia per a la integritat en la contractació pública, amb la finalitat de facilitar a les institucions públiques de Catalunya l’anàlisi dels propis riscos, així com les eines i recursos necessaris per a dur a terme una tasca preventiva en aquest àmbit concret de la gestió pública.

Aquest informe sintetitza les dotze principals àrees de risc descrites per l’Oficina Antifrau de Catalunya i els 82 factors de risc que s’han identificat. Facilita la lectura d’una cartografia dels riscos de frau, irregularitats i corrupció inherents a la contractació pública, així com d’aquells factors institucionals que els generen, els potencien o faciliten la seva perpetuació, sobre els que cal fer prevenció.

Per analitzar els factors de risc en la contractació s’han extret les dades de 177 actuacions d’investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’entre 2010 i 2019, que han revelat actes irregulars, fraudulents o corruptes en la contractació pública. Les investigacions en aquesta matèria suposen el 40%, de les 443 actuacions totals. Per a l’anàlisi dels factors es van dur a terme 15 tallers d’anàlisi de riscos amb 467 servidors públics que participen en procediments de contractació, així com 12 reunions amb experts en contractació pública en mercats específics.

La corrupció, el frau i altres irregularitats detectades en aquest àmbit comporten greus perjudicis per a la societat, tot i que sovint hi ha poca consciència de la seva magnitud i abast. Provoquen ineficàcia i ineficiència en el proveïment públic, que suposa una menor qualitat en la prestació dels serveis contractats o en les obres projectades, retards en els lliuraments de subministraments i serveis, malbaratament de recursos públics, pèrdua d’oportunitats per dur a terme altres adquisicions o inversions necessàries, etc.

Per aquesta anàlisi s’han tingut en compte el factor humà, l’organitzatiu, els factors de risc del propi procediment de contractació, des de la preparació del contracte i fins a la seva extinció, i d’altres que tenen a veure amb el lideratge ètic i la cultura organitzativa. L’informe va adreçat a qui, de manera directa o indirecta, participa en procediments de contractació, principalment.

El punt i final d’aquest projecte serà la publicació de recomanacions preventives específiques per a l’abordatge dels factors de risc identificats, adreçades als poders públics i a als òrgans de contractació.