Antifrau participa en la II Cimera contra les causes estructurals de la Corrupció, celebrada avui al Parlament de Catalunya

El director d’Antifrau ha assegurat que els ciutadans de Catalunya no tenen la mateixa protecció en matèria d’alertadors que els ciutadans valencians, de les Illes Balears i d’Andalusia i ha emplaçat al Parlament ha abordar aquest aspecte 
 

Participants a la II Cimera Anticorrupció. Foto d'Antifrau
Participants a la II Cimera Anticorrupció. Foto: Antifrau

8 de juliol de 2022. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha participat aquest matí en la II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció, que s’ha celebrat al Parlament de Catalunya i ha reunit a les entitats signants del Pacte Social contra la Corrupció. La Mesa del Parlament, en la seva reunió de 2 de març d’enguany, va confirmar la celebració d’aquesta cimera, organitzada per l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C), en compliment de l’acord que es va prendre en la I Cimera contra la corrupció de fer-ne una segona al cap de dos anys.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i la presidenta d’O3C, Itziar González, han estat les encarregades de donar la benvinguda a l’acte, González també ha exercit de moderadora. El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha començat la seva intervenció ressaltant “l’empenta de la societat civil”, ha recordat que fa quinze anys, quan es va gestar l’Oficina Antifrau “no hi havia una organització ciutadana que anés en la línia de defensa en la lluita contra la corrupció”, i ha agraït la feina que ha fet l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció en aquest camí.

Gimeno ha exposat les propostes concretes que l’Oficina Antifrau de Catalunya ha fet en els darrers anys, com les 45 Recomanacions i propostes per a una política d'integritat a Catalunya, les Recomanacions als partits polítics davant les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 o el seguiment de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública del Govern. “La lluita contra la corrupció és un puntal de l’Estat de Dret”, ha dit el director d’Antifrau i ha assenyalat que “el Registre de béns i interessos no està funcionant com nosaltres voldríem, amb més agilitat”.

Imatge extreta del Canal Parlament

Miguel Ángel Gimeno ha destacat que “en matèria de protecció dels alertadors ens hem quedat parats, a l’Estat i en aquest Parlament, on teníem un avantprojecte de llei de transposició”. I ha assegurat que els ciutadans de Catalunya no tenen avui la mateixa protecció en matèria d’alertadors que tenen els ciutadans valencians, de les Illes Balears i d’Andalusia, perquè les lleis que tenen aquestes comunitats sí que recullen tots aquests aspecte. I ha afegit “tots s’han basat en la llei catalana però l’han millorat, aquí ens hem quedat parats i que aquesta Cimera serveixi per activar aquests aspectes”.

La II Cimera s’ha iniciat amb una avaluació del grau de compliment del pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents acordades en la I Cimera contra la corrupció celebrada el juliol de 2020. Acte seguit s’ha fet una proposta de Mesures prioritàries en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, sigui pendents del pla anterior com de noves. S’han presentat els resultats de les propostes trameses prèviament per les diferents organitzacions i s’ha fet una valoració de la urgència, prioritat i viabilitat de les propostes presentades de cara a incorporar-les en el pla de treball 2022-2024.

Algunes de les propostes per als propers dos anys sorgeixen de les mesures pendents del pla de treball 2020-22 a partir de la revisió del document d’avaluació de la Comissió Executiva. D’altres propostes responen a prioritzar en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció: les mesures del Pacte social contra la corrupció no incloses entre els acords de la I Cimera; les propostes de l’Informe final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i enfortiment de la integritat pública; i els acords proposats però no aprovats en la I Cimera.

Posteriorment s’ha acordat un nou pla de treball, amb compromisos i terminis. I també, la proposta i acord sobre canvi de nom, funcions, criteris de participació i composició, calendari. Finalment, s’ha fet una avaluació i actualització de la Comissió Executiva per al desplegament del nou Pla de treball.

Acords de la II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció