Antifrau participa a la 10a Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències anticorrupció de l’Estat espanyol a Madrid

Antifrau ha reflexionat al voltant dels Plans de Mesures Antifrau per a la gestió dels fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència

Els assistents a la trobada durant un moment de la reunió

31 de maig de 2022. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha participat a la 10a Trobada la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau d'Espanya, que s’ha celebrat durant el dia d’avui a la seu de l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid. A la reunió, per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya han participat el director, Miguel Ángel Gimeno, el director d’Anàlisi i Investigacions, Manel Díaz, i la cap de Relacions Institucionals, Lourdes Parramon.

Antifrau ha reflexionat al voltant dels Plans de Mesures Antifrau per a la gestió dels fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència. Sobre aquesta qüestió, Antifrau ha exposat que l’enfocament de la institució és 50% prevenció i 50% contingència. I que a la mentalitat del control la proporció no és la mateixa: la prevenció és només una quarta part. Gimeno ha remarcat que la lògica preventiva també té menor tradició a la nostra cultura administrativa que la lògica del control, i ha assenyalat que s’han de concentrar esforços en el foment de la prevenció. El director d’Antifrau ha remarcat que l’estratègia ha de ser reduir la probabilitat del risc, a més de reduir la gravetat dels efectes quan es materialitza.

Els representants d’Antifrau han presentat els estudis i eines que ha elaborat la institució sobre el risc al llarg dels darrers anys, entre els quals hi ha el projecte de Riscos per a la integritat en la contractació pública i la Guia interactiva per a la integritat en la contractació pública.

L’Oficina Antifrau ha compartit la idea que una bona anàlisi de riscos no ha de ser intuïtiva, sinó sistemàtica i minuciosa i que ha de distingir entre els factors de risc i les conseqüències o efectes del dany. També s’ha explicat els esforços invertits per l’Oficina Antifrau a estudiar aquests factors de risc entesos com les oportunitats i els incentius perversos, que són importants per preveure l‘actuació contra cada factor de risc associant mesures preventives.

En el marc de la reunió també s’han compartit qüestions metodològiques, quins elements es fan servir per elaborar la matriu de risc i d’altres consideracions per estudiar els factors de risc.

I s’ha posat sobre la taula que poques institucions es plantegen de manera integral millorar el seu Sistema d'Integritat, més que aprovar un codi ètic o crear una comissió de seguiment. També s’ha constatat, però que els Plans de Mesures Antifrau (PMA) han suposat un revulsiu.

En el marc d’aquesta trobada, també s’ha abordat la situació de la tramitació de l’Avantprojecte de transposició de la Directiva UE 2019/1937 i s’ha donat a conèixer Red GlobE per part de la responsable del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

A la trobada han participat també l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid; l’Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; la Direcció de Servei d'Anàlisi i Bústia Ètica de l'Ajuntament de Barcelona; l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana; l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears; l’Audiència de Compte de Canàries; l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció; el Consell de Comptes de Galícia; el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat; l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIRESCON); la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).