Antifrau ha iniciat una actuació d’avaluació prèvia de versemblança per analitzar si existeix mala praxi en la cadena de distribució i venda de material de protecció per la COVID-19

En l’actual context d’excepcionalitat per la COVID-19, s’ha fet notori a través de diferents mitjans de comunicació situacions de preus abusius de material de protecció com mascaretes, guants i gel higienitzant en una situació d’escassetat, Antifrau analitzarà si existeix mala praxi en la cadena de distribució i venda d’aquests productes sanitaris essencials

També analitzarà si aquesta situació d’increment excepcional de preus pot generar un ús o destinació il·legal de fons públics, pot portar causa de situacions concurrents de tracte de favor o en conductes contràries a la probitat o a la llei

Antifrau ha iniciat una actuació d’avaluació prèvia de versemblança per analitzar la venda de material de protecció pel COVID19

9 d’abril de 2020. Antifrau davant les situacions de preus abusius de material de protecció per la COVID-19 -mascaretes, guants i gel higienitzant- detallades per diversos mitjans de comunicació, ha acordat obrir un expedient d’avaluació prèvia de versemblança, per iniciativa pròpia, per analitzar si existeix mala praxi en la cadena de distribució i venda d’aquests productes sanitaris essencials. Aquesta institució també verificarà si aquesta situació d’increment excepcional de preus pot generar un ús o destinació il·legal de fons públics, pot portar causa de situacions concurrents de tracte de favor o en conductes contràries a la probitat o a la llei. D’aquesta manera, es vol identificar l’existència de possibles casos concrets susceptibles de ser investigats per part d’aquesta Oficina o, en el seu cas, identificar procediments o practiques administratives susceptibles de millora.

En aquest sentit, els fets mencionats, es poden enquadrar en l’àmbit de competència de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de conformitat amb l’article 4.1 a de la Llei d’aquesta institució, que estableix que l’Oficina Antifrau, en l’àmbit de sector públic de la Generalitat, té específicament funcions d’investigar possibles casos concrets d’ús o destinació irregular de fons públics, i també de conductes oposades a la probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

En moments d’escassetat dels recursos disponibles i limitació de drets com l’actual provocada per la COVID-19, Antifrau considera una prioritat contribuir a assegurar que la gestió pública, en situació excepcional, respongui a l’interès general i no amagui cap pràctica fraudulenta. És en aquest marc de defensa de l’interès general, que des d’Antifrau s’ha decidit obrir aquest expedient d’avaluació prèvia de versemblança.

Des d’Antifrau, es vol contribuir a que la gestió pública es faci amb integritat i transparència per evitar que la situació d’excepcionalitat que es viu fomenti la captura de l’estat per part dels grups d’interès que hi ha al darrera de la cadena de distribució dels productes sanitaris essencials.

Bústia de denúncies anònimes

L’Oficina Antifrau de Catalunya posa a disposició de tota la ciutadania el seu canal de denúncies anònimes. Un canal que no ha deixat de funcionar, tot i la situació provocada per la crisis sanitària que es viu, i que acompleix el seus objectius: confidencialitat, reserva d’identitat i/o l’anonimat absolut. Qualsevol persona pot denunciar situacions de risc (susceptibles d’especial alerta en l’actual situació d’excepció) com ara: ús privilegiat d’informació, desviament d’ajuts públics a fins aliens a aquells pels quals s’atorguen, irregularitats en la contractació pública, arbitrarietats en l’accés desigual a béns i serveis, favoritismes en la concessió de permisos i autoritzacions, tractes de favor per part de servidors públics, manca de transparència o obstaculització del dret d’accedir a informació pública, etc.

Podeu consultar els sistema de denúncies i les preguntes més freqüents en aquest enllaç: https://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncieu.html