Antifrau crea una guia per elaborar els ‘Plans de mesures antifrau’, obligatoris per a totes les organitzacions que gestionin fons Next Generation EU

Amb aquesta eina, Antifrau guia pas a pas a les administracions públiques en el camí de l’elaboració dels plans, planificant i implantant les mesures per prevenir, detectar i respondre eficaçment als riscos de corrupció i frau de cada organització gestora dels fons

Esq. el director de Prevenció d'Antifrau, Òscar Roca, dreta el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno
Esq. el director de Prevenció d'Antifrau, Òscar Roca, dreta el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno

25 de novembre de 2021. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha presentat avui la guia per elaborar ‘Plans de mesures antifrau’ (PMA) per a la gestió dels fons Next Generation de la Unió Europea (UE), destinada a les administracions públiques gestores d’aquests fons per poder fer un PMA pas a pas, planificant i implantant les mesures idònies per prevenir, detectar i respondre eficaçment als riscos de corrupció i frau de cada organització.

Qualsevol entitat que vulgui gestionar o executar els Fons Next Generation de la UE, que arribaran mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), haurà de disposar d’un Pla de mesures antifrau, que li permeti garantir que els fons s'han utilitzat d’acord amb la normativa aplicable pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, tal i com preveu el Reglament del Parlament Europeu i del Consell que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquest Mecanisme ha assignat un total de 140.000 milions d’euros per Espanya entre 2021 i 2026.

Aquest mandat de la Unió Europea ha estat desenvolupat per una ordre ministerial d’Hisenda i Funció Pública, del mes de setembre, que ha fixat uns requeriments mínims per a aquests plans.

En el marc de la presentació de la Guia per elaborar un PMA, el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha advertit: “aquests fons son particularment vulnerables per la gran quantitat de diners que mobilitzen, per la celeritat amb què cal gestionar i executar-los, i per les indefinicions existents sobre com es supervisaran els ‘Plans de mesures antifrau’ (PMA)”.

Gimeno també ha asseverat que “aquest aprenentatge és una oportunitat per estendre’l a la resta d'activitats que els poders públics duen a terme amb recursos públics. El compromís amb la integritat ha de ser amb tots els fons públics, independentment de l’administració de control. No es pot aplicar una doble vara de mesurar”.

El director de Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca, que també ha participat en la presentació d’aquesta nova eina d’Antifrau, ha manifestat que si l’elaboració dels PMA s’aborda com una obligació formal, es perdrà l’oportunitat de desenvolupar instruments que incideixin en la cultura ètica de l’organització. I ha emfatitzat que l’elaboració dels Plans és una oportunitat d'integrar de manera definitiva la gestió dels riscos per a la integritat com una eina al servei de la planificació i no com un mer "paper" que alimenti una burocràcia feixuga.

Roca ha afegit que amb aquesta guia, Antifrau posa a disposició de totes les administracions públiques la seva expertesa de més d’una dècada dedicada a la prevenció i lluita contra la corrupció.

Tanmateix, ambdós, Gimeno i Roca, han volgut remarcar que la implicació de les autoritats de l’organització que elaborar un PMA és fonamental perquè aquest sigui eficaç.

La guia per elaborar ‘Plans de mesures antifrau’

Aquesta publicació pot ajudar a orientar les institucions públiques que necessiten elaborar un PMA sobre el procés a seguir per arribar a obtenir un pla eficaç i proporcional als riscos específics de cada organització. Ha de ser un pla a mida de cada entitat.

Perquè el PMA sigui idoni i eficaç, segons assenyala la guia en el seu apartat Abans de començar a treballar en aquest plans, s’ha de tenir en compte el punt de partida de l’ens, quins processos i eines de foment de la integritat i gestió dels riscos de corrupció i frau tenen, quins dèficits són prioritaris i quines mesures caldrà adoptar per cobrir aquells dèficits.

Abans de treballar en els PMA, la guia posa de relleu que les institucions públiques han de complir quatre requisits:

 • - El primer és que la direcció de l’ens admeti que la gestió i execució dels fons del PRTR té uns riscos inherents que és necessari tractar.
 • - El segon requisit és que la direcció de l’organització mostri voluntat i compromís amb el disseny, la implantació i el sosteniment al llarg del temps dels PMA. La implicació de les autoritats de l’organització és fonamental per elaborar, aprovar, implantar i fer el seguiment d’un PMA eficaç.
 • - El tercer és concebre el PMA com una eina de planificació, no com una mesura estètica ni un producte de màrqueting per millorar la imatge institucional.
 • - El quart i últim requisit és prendre consciència que la introducció de la gestió dels riscos de corrupció i frau d’aquests fons ha de comportar un canvi en la cultura de l’organització.

L’elaboració i implantació d’un PMA comporta, tal i com es manifesta en aquesta guia, passar de la reacció improvisada quan ja hi ha proves fefaents de corrupció, a la resposta proactiva i sistemàtica en cas d’indicis fixats com a red flags en el PMA. Significa incorporar la visió preventiva dels riscos a la tramitació dels procediments administratius (subvencions, contractació, accés a l’ocupació pública...) i el foment de l’ètica professional.

Els PMA han d’establir com, qui i quan actuar per mitigar els riscos de corrupció de forma significativa i eficaç.

En aquest document, l’Oficina Antifrau proposa un procés d’elaboració dels PMA pas a pas. Un pla de treball per elaborar, aprovar, implantar i fer el seguiment d’un PMA seguint vuit passos. En un procés d’autoavaluació, d’autoconeixement des de la perspectiva dels riscos per a la integritat pública, que ha de fer internament cada organització per sensibilitzar sobre els riscos de corrupció. Aquesta guia es complementa en cada pas de l’elaboració del Pla amb recursos propis ja existents per ampliar la informació.

Els vuit passos per elaborar una Pla de mesures antifrau:

 1. 1. Ordenar l’inici del treball en el PMA i comunicar-ho
 2. 2. Configurar un equip de treball intern transversal i capacitar-lo
 3. 3. Identificar les principals àrees de risc i valorar els riscos inherents
 4. 4. Analitzar els riscos identificats
 5. 5. Revisar i completar les mesures i avaluar si el risc residual és tolerable
 6. 6. Preparar el pla de tractament dels riscos (el PMA)
 7. 7. Aprovar el PMA i fer-ne el seguiment
 8. 8. Avaluar i retre comptes de la implantació i l’impacte del pla

L’Oficina Antifrau de Catalunya dona eines i guies per seguir tot el procediment, del primer a l’últim pas i ofereix acompanyament en aquest. Un cop implantat el PMA, Antifrau recomana publicar-ho a l’espai de transparència de la seu electrònica institucional i retre comptes dels resultats.

Beneficis d’incorporar la gestió de riscos a la cultura institucional

L’Oficina Antifrau exposa en aquest apartat de la guia que l’elaboració dels PMA és una oportunitat per incorporar la gestió dels riscos de corrupció i frau a tota la seva gestió pública, perquè contribueix a:

 • - Conscienciar l’organització sobre l’existència dels riscos de corrupció i frau i que, malgrat no poder garantir el risc zero, és indispensable tractar.
 • - Augmentar la capacitat d’anticipació de la institució (visió preventiva).
 • - Facilitar una presa de decisions més clara perquè es coneix millor la naturalesa dels riscos inherents a cada organització (factors i efectes).
 • - Donar certesa als servidors públics sobre la conducta íntegra esperada en situacions de risc, sobretot si l’elaboració dels plans per tractar els riscos ha estat participativa (equip de treball transversal) i s’ha difós internament.
 • - Garantir l’ús dels fons públics per a les finalitats previstes, prioritzant l’interès general.
 • - Recordar que la integritat no sorgeix de forma espontània i que cal treballar la cultura ètica de l’organització.

‘Pla de mesures antifrau’ per a la gestió dels fons Next Generation EU. Guia per elaborar-lo i eines a la vostra disposició