Antifrau cedeix 52 ordinadors per a la formació d’interns als centres penitenciaris catalans

El Departament de Justícia, Drets i Memòria destinarà el material informàtic a desenvolupar programes educatius als centres penitenciaris, que serviran per a que la població interna treballi actituds, hàbits i aprenentatges socials que li facilitin el retorn a la societat

Antifrau cedeix 52 ordinadors per a la formació d’interns als centres penitenciaris catalans

13 de juliol de 2023. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha cedit avui gratuïtament 52 ordinadors al Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya per tal d’afavorir la formació d’interns en institucions penitenciàries, com a mesura orientada a la reeducació i a la reinserció social, mitjançant un acord entre ambdues institucions.

L’Oficina Antifrau, d'acord amb els programes periòdics de renovació tecnològica, ha de substituir el maquinari informàtic que s’estima obsolet, atès que té una antiguitat superior als 5 anys. Tot i que el material es considera d'utilitat per afavorir la formació dels interns en centres penitenciaris.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria destinarà el material informàtic a desenvolupar programes educatius als centres penitenciaris, que serviran per a que la població interna treballi actituds, hàbits i aprenentatges socials que li facilitin el retorn a la societat. El desembre de 2018 Antifrau ja va fer una cessió de 43 ordinadors als centres penitenciaris catalans per a activitats formatives.