22/05/2018

La identificació de riscos és el procés d’estudi per cercar, descriure, categoritzar i, si s’escau, prioritzar el conjunt de riscos que cal gestionar en una institució pública. L’Oficina Antifrau ha dut a terme aquest procés sobre la contractació dels ens del sector públic de Catalunya i presenta els resultats en aquest document.

16/05/2018 El Punt Avui Opinió | Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

El mes de desembre passat, i amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, Antifrau va adreçar a tots els partits polítics una sèrie de recomanacions per a la seva inclusió als programes electorals, orientades a la millora de la integritat de les administracions públiques catalanes i a la prevenció de la ...

14/05/2018

L’Oficina Antifrau de Catalunya licita el seu nou web amb l’objectiu d’apropar la institució a la ciutadania. Deu anys després de l’aprovació de la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya la institució considera oportú ...

09/05/2018

L’Oficina Antifrau de Catalunya falla el concurs per dissenyar una nova identitat visual corporativa, en la seva voluntat d’apropar la institució a la ciutadania. La mesa de contractació, que es va reunir el 4 de maig, va decidir per unanimitat que la idea guanyadora és la presentada per l’estudi Diego Feijóo. La renovació de la ...

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home