21/06/2017

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha habilitat la seu electrònica d'acord amb la normativa en matèria d’administració electrònica. Un lloc web que permet consultar expedients, fer tràmits, i on es centralitza tota la informació pública ...

15/06/2017

Miguel Àngel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), ha participat a la inauguració de la Jornada sobre el nou Reglament de Control Intern de les Entitats Locals organitzada per el Col·legi de Secretaris Interventors i ...

13/06/2017

Joan Xirau, director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), ha participat al seminari TAIEX Regional Workshop on obstacles to good governance in the Western Balkans: how to effectively prevent and address corruption in the ...

09/06/2017

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha sigut el ponent de la conferència “La gestió dels conflictes d'interès com a garantia d'imparcialitat” durant el VII Congrés de l’Associació Catalana de Comptabilitat ...

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)