20/12/2016


20161220 barometre gimenoEl 20 de desembre, el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha presentat els resultats del Baròmetre 2016 sobre La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes. L’estudi recull dades sobre la percepció de la corrupció a Catalunya, sobre els nivells de transparència i integritat en les Administracions Públiques catalanes i sobre actituds i comportaments de la ciutadania. El treball de camp es va realitzar entre els dies 17 i 25 d’octubre de 2016, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.

 

Aspectes més destacats del Baròmetre 2016

Resum executiu

Comparativa de resultats amb els anteriors

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home