La missió d’aquest lloc web és informar sobre les activitats i àrees de responsabilitat de l’Oficina Antifrau, com també prestar servei –d’acord amb les seves competències- a tothom que s’hi adreci. L'Oficina Antifrau no assumeix responsabilitats pel contingut del web. Tot i que procurem mantenir un alt nivell de qualitat i correcció de la informació, els errors no poden ser del tot exclosos i, en aquest sentit, els vostres comentaris són sempre benvinguts. Els enllaços a altres webs han estat acuradament seleccionats, tot i això l’Oficina no té cap influència sobre els seus continguts i, per tant, no pot assumir-ne la responsabilitat.

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home