Dia Internacional del Dret a Saber

El 28 de setembre se celebra el Dia Internacional del Dret a Saber. L’Oficina Antifrau de Catalunya se suma, una vegada més, a aquesta celebració

Dia internacional de l'accés a la informació

23 de setembre de 2016. El dret a saber garanteix que les persones estiguin en condicions de participar amb maduresa en el debat públic i d’exercir un saludable control de l’exercici del poder. És la forma de garantir la transparència en les gestions i la responsabilitat sobre les polítiques públiques. Des d’aquesta perspectiva, l’Oficina vol contribuir en la difusió d’aquest dret i en la propagació del coneixement sobre aquest instrument de qualitat democràtica, veritable antídot contra la corrupció.

Organitzacions com l’Open Society Justice Iniciative, la FOIA Network o Access Info han elaborat i contribueixen a difondre els 10 Principis sobre el Dret a Saber, que sorgeixen de la comparació de la legislació i la pràctica en més de 60 països de tot el món que tenen lleis de llibertat d’informació. Aquests principis proveeixen un conjunt clar d’estàndards per guiar al grup de la societat civil i legisladors en els seus esforços per incrementar l’accés públic a la informació i per inspirar processos de millora permanent.

A Catalunya disposem de legislació específica, amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a més de la de l’estat espanyol amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Antifrau posa a disposició de la ciutadania tota la informació disponible sobre la nostra organització i la seva activitat (portal de transparència). A més, contesta totes les peticions d’accés a la informació que rep i facilita l’accés a la informació demanada sense altres límits que els fixats en la llei, inclosa la nostra pròpia normativa reguladora. Podeu consultar totes les resolucions d’ accés a la informació publicades al web corporatiu.

També posem a disposició els millors estudis i articles d’interès en aquesta matèria:

D’altra banda, s’ha publicat el primer informe d’avaluació de transparència i bon govern del Síndic de Greuges, donat que la Llei de transparència el designa com a ens responsable d'avaluar anualment la seva aplicació.

D’altres organismes, amb els quals col·laborem, també contribueixen en el foment de la transparència i l’accés a la informació, com poden ser la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, Transparència Internacional i el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.