Continguts de les sessions:

En aquest espai estan penjades totes les diapositives utilitzades en les diverses sessions del curs. Les presentacions powerpoint es poden descarregar en format pdf (portable document format) clicant sobre el link de cada sessió.

2010 curs estiu

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home