Sovint s’han analitzat les relacions entre el fenomen de la corrupció i l’exercici del poder. Ara bé, els estudis que hi afegeixen la mirada des de la perspectiva del gènere són escassos i poc coneguts.

Explorar i analitzar les connexions entre el gènere, el poder i la corrupció, doncs, és el nucli de la jornada. Es pretén aprofundir en les principals raons de la diferenciació de conductes per raó de gènere i identificar-ne els seus efectes, tant en la propagació de la corrupció com en la feminització específica de les seves conseqüències.

Es planteja una aproximació plural, amb experts de diverses procedències i disciplines i la introducció dels principals estudis que aporten dades rellevants sobre aquestes qüestions.

Tot plegat ens aboca a una reflexió compartida sobre el comportament de les nostres autoritats i decisors públics i dels operadors privats. I és que incorporar la mirada de gènere en el disseny i la posada en marxa de les polítiques públiques de millora de la integritat institucional pot fer-les més eficaces.

Programa del curs d'estiu 2019. Gènere, poder i corrupció

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home