La Xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció posa en comú les experiències de control dels contractes i de les subvencions

És la tercera trobada d’oficines i agències anticorrupció de l'estat espanyol, que ha tingut lloc el divendres 28 de juny a la seu de l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid.

Els representants de totes les agències i oficines que van participar a la trobada

28 de juny de 2019. La tercera trobada d’oficines i agències anticorrupció de l'estat espanyol ha tingut lloc el divendres 28 de juny a la seu de l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid. La trobada ha reunit els màxims responsables de les institucions autonòmiques i locals: Carlos Granados, per part de l'Oficina de Madrid; Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya; el director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares; el director de l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaume Far; la directora dels serveis d'Anàlisi de l'Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Maria Sánchez i Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

A la reunió s'han posat en comú les experiències de control de l'execució dels contractes i el control i justificació de les subvencions, així com les principals estratègies i experiències d'investigació sobre aquests aspectes i les principals recomanacions més comuns a les administracions subjectes a la seva supervisió. També s'han estudiat les vies més efectives per promoure la implantació de programes de prevenció de la corrupció a través de la licitació i el control de l'execució dels contractes públics. Així mateix, s'han compartit els problemes comuns en el desplegament de les diferents institucions.

Durant la reunió, s’ha arribat a l’acord de crear un grup de treball per establir els criteris mínims per a una bona protecció dels alertadors de corrupció dirigits al legislador estatal.