03/04/2019
gimeno parlament

Miguel Ángel Gimeno davant el Ple del Parlament.

Foto: Antifrau

 • El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Àngel Gimeno, exigeix davant del Ple del Parlament de Catalunya modificar la Llei d’Antifrau i dotar la institució de competències en matèria d’alertadors, contractació pública i conflictes d’interès per fer una política de prevenció activa per a lluitar contra la corrupció
 • Gimeno assevera, en la primera compareixença en el plenari de la cambra catalana que fa un director d’Antifrau, que les eines per combatre la corrupció no s’han actualitzat. “Antifrau no vol ser l’Oficina de les coses petites, la nostra llei ha envellit i l’estratègia contra la corrupció ha d’estar en la línia preventiva adequada a la societat actual”
 • “Podem afirmar que Antifrau ha superat la crisi de confiança que ha viscut. La mitjana de denúncies presentades en aquests deu anys ha sigut d’unes 150 a l’any. L’any 2018 va passar a 218, augmentant un 45%. El primer trimestre de 2019 hem tingut ja 80 denúncies” ha manifestat Miguel Ángel Gimeno
 • Miguel Àngel Gimeno també ha manifestat que s’ha de ser més curosos amb els òrgans de control, evitant la caducitat dels nomenaments i, per tant, les situacions de provisionalitat. “Hem de fugir també de la seva politització per no afeblir les institucions i donar, així, confiança a la ciutadania”

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Àngel Gimeno, en la primera compareixença en el ple del Parlament de Catalunya que fa un director d’aquesta institució, ha exigit als grups parlamentaris que col·loquin la corrupció en el centre de les seves agendes “no podem enfocar el control de la corrupció com una operació de màrqueting polític. Antifrau és una peça clau, però no pot ser l’única ni pot suplir les responsabilitats de govern ni les responsabilitats d’aquest Parlament. S’han d’implementar mesures preventives que minimitzin els riscos, s’han d’eliminar les febleses estructurals. Cal, en definitiva, que tinguem un pla estratègic de lluita contra la corrupció”.

Gimeno, que ha comparegut al plenari de la cambra catalana en motiu dels 10 anys de creació de l’agència anticorrupció, ha reconegut que, tot i que la Llei d’Antifrau va ser pionera quan es va crear, aquesta ara ha envellit. I ha asseverat que “les eines per combatre la corrupció no s’han actualitzat. L’experiència ens fa tributaris de més competències. Antifrau no vol ser l’Oficina de les coses petites, la nostra llei ha envellit i l’estratègia contra la corrupció ha d’estar en la línia preventiva activa adequada a la societat actual. Hem de poder gestionar els conflictes d’interès, tenir competències en anàlisis prospectives sobre àrees de risc, protecció dels alertadors i supervisió de la contractació pública”.

“Les meves paraules volen aportar eines per a poder lluitar contra aquesta pandèmia”

En aquest sentit, el director d’Antifrau ha exposat que es necessari evitar les escletxes del sistema i recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions i ha anunciat “he vingut a proposar accions de futur. Un futur on la corrupció sigui de manera definitiva un dels temes centrals a les seves agendes polítiques per a la pròxima dècada. Les meves paraules volen aportar eines per a poder lluitar contra aquesta pandèmia”.

Sobre les mesures concretes, s’ha aturat en la necessitat de professionalitzar la funció pública com una eina més per aconseguir aquest objectiu i “evitar la creació de xarxes clientelars. Hem de distingir entre el rol de govern de gestió i la direcció política”. També ha comminat als grups parlamentaris a continuar desenvolupant la transparència. Sobre aquest extrem, ha assegurat: “el que és important i realment transparent és saber exactament qui ha participat o qui ha pogut influir en l’elaboració d’una norma. En definitiva, quina és la petjada normativa”. Miguel Ángel Gimeno també ha insistit en la necessitat de regular els conflictes d’interès i implementar mesures d’integritat “per evitar els riscos de corrupció”.

Gimeno també s’ha aturat en els òrgans de control sobre els que ha afirmat “hem de millorar el seu sistema d’elecció. Ens queixem de la desconfiança ciutadana però no som prou curosos. Hem d’evitar la caducitat dels nomenaments i, per tant, les situacions de provisionalitat. Hem de fugir també de la seva politització per no afeblir les institucions i donar, així, confiança a la ciutadania”.

Cal una prevenció activa i vigilant. No té sentit esperar que es produeixi el dany o acte corrupte”

Sobre la supervisió de la contractació pública, el director Gimeno ha fet especial atenció, ja que ha dit que és l’àrea principal de risc, assegurant que en els països desenvolupats els estudis diuen que el 20% del PIB es destina a contractes del sector públic i a Antifrau el 50% de les denúncies es refereixen a aquest àmbit. En aquest sentit, el director de l’agència anticorrupció catalana ha detallat que existeix una directiva europea que demana la garantia en l’aplicació de la contractació i una llei de transposició estatal, que crea una autoritat independent de supervisió i deixa la possibilitat de que es creï l’autoritat catalana de supervisió de la contractació. Gimeno ha anunciat que en les funcionalitats d’aquesta autoritat, independent, els òrgans de control extern existents poden complir funcions de fiscalització, d’eficiència i de prevenció i lluita contra la corrupció. “Cal que es faci una prevenció activa i vigilant. No té sentit esperar que es produeixi el dany o acte corrupte. Cal crear aquesta autoritat independent i atribuir als òrgans de control existents les competències adequades a les seves funcionalitats”, ha emfatitzat el director d’Antifrau.

En els transcurs dels seus discurs, Gimeno ha assegurat que les mesures de futur que proposa no són res més que automiposicions de la cambra catalana sorgides de comissions concretes d’estudi o investigació o mesures incloses en el pla de Govern de la Generalitat de Catalunya.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que en la primera part dels seu discurs ha fet una retrospectiva dels darrers 10 anys de corrupció ha Catalunya, s’ha aturat també en les diverses situacions de crisi viscudes a la mateixa agència anticorrupció. Sobre aquest context ha asseverat “en l’actualitat estem en vies molt avançades de recuperar la confiança ciutadana, si és que ja no ho hem fet definitivament. La mitjana de denúncies presentades en aquests deu anys ha estat d’unes 150 a l’any. L’any passat se’n van registrar 218, augmentant un 45%. El primer trimestre de 2019, hem tingut ja 80 denúncies”.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha clos els seu discurs davant el Ple de la cambra catalana manifestant que “la corrupció no està dominada. Hem de continuar la lluita per reforçar les debilitats de les nostres institucions. Hem millorat i és dia per pensar en l’estratègia comuna per a fer-la més eficient”.

 • Parlament de Catalunya
 • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
 • SIGMA OECD
 • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
 • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
 • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
 • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
 • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home