14/12/2018

L’Oficina Antifrau presenta un nou Document de treball en el marc del projecte sobre Riscos per a la integritat en la contractació pública, amb el qual s’inicia l’anàlisi dels factors institucionals d’aquests riscos centrant-se en l’individu.

Quines són les motivacions o motors personals més habituals per incórrer en pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes?

Quins són els factors personals de risc que poden gestionar els òrgans de contractació per reduir la probabilitat d’aquest tipus de pràctiques?

Aquest 5è Document de treball analitza aquestes i altres qüestions posant el focus en el factor humà i la seva incidència en els riscos per a la integritat en la compra pública. Planteja com aquests elements o circumstàncies relacionades amb els servidors públics d’una institució són factors de risc i com poden limitar o restringir la capacitat professional, imparcialitat, independència tècnica, objectivitat, eficàcia, eficiència, diligència, probitat i responsabilitat de les persones. Qualsevol òrgan de contractació que identifiqui la incidència d’alguns d’aquests factors personals de risc en la seva organització hi hauria d’actuar preventivament per reduir la probabilitat de conductes irregulars, fraudulentes o corruptes.

Cal que les institucions prenguem consciència sobre la transversalitat d’aquests factors, ja que molts dels que aquí es detallen, no són exclusius dels riscos per a la integritat en la contractació, sinó comuns a d’altres funcions públiques dutes a terme per les institucions i, per tant, l’actuació preventiva sobre aquests factors personals té repercussions més enllà de la compra pública.

Us animem a contribuir a la diagnosi de l’Oficina Antifrau
Amb la voluntat d’avançar en la nostra diagnosi, convidem a les persones lectores, especialment als servidors públics implicats de forma directa o indirecta en la contractació pública, a fer-nos arribar els seus comentaris i aportacions per completar i precisar la diagnosi final i, així, poder formular posteriorment les propostes i recomanacions més eficaces i factibles. Podeu fer-ho enviant-nos un correu a l’adreça prevencio@antifrau.cat.

Si voleu ampliar la informació
Podeu consultar aquí la presentació del projecte i els anteriors Documents de treball.

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home