10/10/2018

Avui s’ha fet pública la convocatòria per proveir l’Oficina Antifrau de quatre llocs de treball, que serviran per cobrir les vacants actuals. Dos d’aquests llocs són de tècnic/a de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions, les altres dues són de tècnic/a de la Direcció de Prevenció, una de l’àmbit jurídic.

Es poden presentar a la convocatòria tots els funcionaris dels grups A i A1 dels cossos o escales d'administració general o especial de qualsevol administració pública, així com de les assemblees legislatives i dels òrgans constitucionals o estatutaris i cossos d'habilitació nacional.

Per a més informació sobre els llocs i el procés selectiu consulteu la publicació al DOGC del 10/10/2018.

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home