Antifrau activa la Bústia de denúncies anònimes, una eina pionera en la lluita contra la corrupció, amb l’objectiu de garantir l’anonimat i la comunicació amb els alertadors

Protecció dels alertadors de la corrupció

  • El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha manifestat: “aquest nou canal ofereix màxima garantia d’anonimat i la comunicació amb el denunciant sense desvetllar en cap cas la seva identitat”
  • Amb la posada en marxa de la Bústia de denúncies anònimes, Antifrau referma, tal i com ha remarcat Gimeno, el compromís de protecció dels alertadors, que ara fa més d’un any va adquirir la direcció de la institució
  • Gimeno ha asseverat: “no ens podem permetre que les persones que denuncien la corrupció siguin victimitzades, pateixin assetjament laboral i una llarga llista de greuges imperdonables, com ja ha passat massa vegades. Per aquest motiu, hem apostat per a protegir aquests ciutadans i estem oberts a assumir un paper addicional per garantir una protecció adequada als alertadors”

11 de desembre de 2017. L’Oficina Antifrau de Catalunya activa la Bústia de denúncies anònimes, una eina pionera per lluitar contra la corrupció, que permet garantir l’anonimat de l’alertador i alhora la comunicació amb ell sense desvetllar en cap cas la seva identitat. Aquesta fita, que avui s’assoleix, representa, tal i com ha remarcat el director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, culminar “el compromís de protecció dels alertadors, que ara fa més d’un any va adquirir la direcció de la institució”.

Gimeno també ha asseverat: “no ens podem permetre que les persones que denuncien la corrupció siguin victimitzades, pateixin assetjament laboral i una llarga llista de greuges imperdonables, com ja ha passat massa vegades. Per aquest motiu hem apostat per a protegir aquestes persones i estem oberts a assumir un paper addicional per garantir una protecció adequada als alertadors”.

L’eina, que avui entra en funcionament, és fruit de la voluntat de la institució de culminar el compromís adquirit d’oferir les màximes garanties als alertadors que volen reservar la seva identitat en denunciar casos de corrupció i/o mala praxis relacionats amb el sector públic català. En aquest sentit, el nou canal de denúncies arriba després que, ara fa més d’un any, Antifrau decidís acceptar les denúncies anònimes pels canals ordinaris existents. I, també és fruit de l’Acord amb l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona i la plataforma Xnet, que van desenvolupar-la, juntament amb Globaleaks, fa uns mesos per a l’Ajuntament i que ha estat posada a disposició en codi obert. L’àrea de Sistemes d’informació, documentació i comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya n’ ha fet l’adaptació.

El nou canal de denúncies anònimes usa programari lliure que permet l’ús de la xarxa Tor, que garanteix l’anonimat.

  • Qui pot denunciar?

Qualsevol persona pot adreçar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya per denunciar fets que puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contràries als interessos generals.

  • Tramitació de la denúncia

L’Oficina Antifrau tramita les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei 14/2008, de 5 de novembre. Sempre que pot, si no afecta a informació personal que no sigui pública, comunica al denunciant el contingut de la resolució que se’n deriva. Quan una investigació s’arxiva, Antifrau informa al denunciant perquè, si ho creu oportú, pugui traslladar la informació a una altra autoritat o institució

L'Oficina Antifrau de Catalunya no pot imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte ha de traslladar els fets a la Fiscalia o l'autoritat judicial. També pot fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

  • Què es pot denunciar?

Es poden comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics dels quals es tingui coneixement. Antifrau pot actuar respecte: entitats del sector públic de Catalunya; entitats o persones privades que siguin contractistes del sector públic, exclusivament en relació amb els contractes públics formalitzats; i entitats o persones privades que siguin beneficiàries de subvencions del sector públic, exclusivament en relació amb les subvencions rebudes.

  • Com funciona la Bústia de denúncies anònimes?

20171211 bustia denuncies anonimes 

La Bústia facilita dues opcions per fer la denúncia de manera anònima:

  1. Utilitzant el navegador de cada usuari. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.
  2. Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l'adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d'anonimització. L'eina més utilitzada és la xarxa Tor. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l'eina Tor, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. L'anàlisi de les eines usades aconsella facilitar aquesta opció d'anonimat per preservar la integritat de qui comunica, sovint en situació de vulnerabilitat. La xarxa Tor és una eina de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan l’usuari es connecta a internet amb Tor, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida. L'ús de la xarxa Tor per accedir a la Bústia de denúncies anònimes és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l'anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica també ha de preservar l'anonimat en el moment de l'emissió.

Un cop escollida una de les dues opcions i presentada la comunicació, els usuaris obtenen un codi d’accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial. Aquest codi és l’única manera d’accedir a aquest canal i, és responsabilitat del comunicador conservar-lo. Això permetrà mantenir una col·laboració amb l’Oficina Antifrau en la comprovació dels fets i conèixer l’estat de tramitació de la denúncia.

Tutorial de la Bústia de denúncies anònimes