25/05/2016

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, va comparèixer al Parlament per presentar la Memòria de l'entitat corresponent a l'any 2015. La Comissió d'Afers Institucionals va convocar al director d'acord amb...

24/05/2016

El cap de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau (OAC), Òscar Roca, ha comparegut al Parlament en la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb relació de la Proposició de llei de regulació dels règims...

Actualitat

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)