Recusació

Eth mecanisme dera recusació se configure coma eth dret des persones interessades en procediment administratiu a sollicitar l’apartament deth recusat pes madeishes causes que s’aurie entà eth d’auer abstengut.

Cau destacar qu'eth dret de recusació e eth déuer d’abstencion, maugrat compartir damb eth regim d’incompatibilitats era fin de preservar era imparcialitat en l’exercici des foncions publiques (estruments preventius), difereixen d’aqueth regim en hèt qu'opèren en plan d’un procediment decisori concrèt.