Nòte resumit de l’informatz rasonat tramés en Parlament de Catalonha relatiu as irregularitats detectades en matèria de personau e de transparéncia
Nòte resumit de l’informatz rasonat tramés en Parlament de Catalonha relatiu as irregularitats detectades en matèria de personau e de transparéncia

Eth contèxt des hèts objècti de l’accion de l’Burèu Antifrau

26 d’octubre de 2023. L’accion deth Burèu Antifrauda da lòc ara remesa de l’informatz rasonat en Parlament s'inicièc ras dera recepcion d’ua denóncia anonima en eth se relatauen diuèrses possibles irregularitats en matèria de personau e de transparéncia de l’Administracion parlamentària, e dempús qu'era Mesa deth Parlament acordèsse per unanimitat eth passat 9 de mai de 2023, autorizar ath Burèu Antifrauda a realizar aguestes accions, tau e com preve l’article 4. 2 dera Lei deth Burèu Antifrauda de Catalonha, que detalhe qu'era institucion “pòt esténer es sues foncions sobri l’activitat administrativa e de gestion patrimoniau deth Parlament s'era Mesa deth Parlament o eth president o presidenta deth Parlament li ac demanen”.

Conseqüéncia des accions amiades a tèrme, eth Burèu Antifrauda a detectat dètz casi e practiques irregulares en matèria de personaus —licéncies per edat, prima o subsidi per jubilacion e prèmi de vinculacion, provision en lòc d’oïdor o oïdora de compdes, ampliament d’ua plaça en concors de lletrats, ampliament de places en concors d’uixers, conflicte d’interès dera secretària generau, lòcs de comandament pendent de definir, creacion de “lòcs esturmentaus” en connexion damb es procèssi d’estabilizacion, seleccion d’interina “de renfortiment”, increment deth personau eventuau e obstacles a l’exercici dera dreita d’accès ara informacion publica— atau coma determinades irregularitats en matèria de dreita d’accès ara informacion publica.

Aguestes irregularitats e mala practica s’an transportat en un informe rasonat ara presidenta deth Parlament entà per'mor que, en termini de trenta dies, informe ath Burèu Antifrauda sobri es mesures adoptades ath respècte o ben, se escau, es motius que empedissen actuar cossent damb es recomanacions e es recordatoris que s’i formulen.

Personau

1. Licéncies d’edat

Era denóncia arrecebuda per Antifrauda soslinhe que, maugrat qu'es licéncies per edat deth personau deth Parlament se suprimiren en gèr de l’an 2022, dempús deth moment que s'impulsèc era modificacion, se tramitèren e concedir 13 licéncies e fòrça d’eres diferides a un an vist o mès.

Eth Burèu Antifrauda a examinat es 14 licéncies per edat liurada peth Parlament autorizat l’an 2021 (13) e eth 2022 (1), pòc abans de qu'es licéncies per edat siguessen abolides peth Parlament.

Tau coma expose l’informatz rasonat, es 14 resolucions que autorizen es licéncies per edat determinen: la date d’inici d’efèctes dera licéncia, en toti es casi ei ajornada per çò qu'ei dera data dera resolucion, era data de fin d’efèctes dera licéncia, se correspon ara data legau de jubilacion, e es percentatges de retribucions basiques e complementàries a percéber pendent eth periòde dera licéncia atau coma eth percentatge a percéber de l’nomentada prima de jubilacion.

Eth prumèr lòc, l’informi dèishe constància de “era notabla dificultat ena determinacion deth regim juridic aplicable as licéncies examinades atengut que damb era derogacion des licéncies per edat s'establic un regim transitori, eth quau a estat modificat peth Parlament enquia en tres escadences e, posterioraments, un regim definitiu de revocacions que, ath sòn torn, a estat modificat dus còps”.

Per çò qu'ei des referides revocacions, l’informi soslinhe que maugrat 12 des 14 licéncies examinades auien d’iniciar es sòns efèctes damb posterioritat ara derogacion de l’art. 79 des Estatuts deth regim e eth govèrn interior deth Parlament de Catalonha (ERGI), eth Parlament non a aportat per çò qu'ei d'açò cap acte singular derivat de l’aplicacion deth regim de revocacions establides a compdar de l’acòrd dera Comission d’Ahèrs Institucionaus (CAI) de 28.07.2022.

L’informe tanben manifèste que “en cap des 14 resolucions d’autorizacion examinada non se motive ne se hè referéncia as besonhs deth servici que justifiquen l’ajornament dera licéncia per edat -tau e com establien es Nòrmes d’aplicacion dera licéncia per edat e dera reduccion dera jornada laborau per edat aprovada pera Mesa deth Parlament eth 24.01.2017- ath delà d’informar sintèticament qu'era persona en tot sollicitar accèpte era peticion d’ajornament que se li efectue“. Sus aguest extrèm, l’informi ditz qu'es madeishes Nòrmes establien que l’autorizacion des licéncies per edat pòt restar condicionada as besonhs deth servici, es arrasons que nean d’èster motivades, de sòrta que se pòden ajornar 6 mesi, prorrogables coma maximom per 6 mesi mès.

Antifrauda remèrca que “aguesta manca de motivacion ei particularaments considerabla se se ten en compde que l’ajornament aurie hèt possible era continuitat ena prestacion de servicis des persones sollicitantes enquia l’inici d’efèctes dera licéncia, que en 12 casi ei posterior ara data dera derogacion des licéncies per edat.” Ahig qu'en 10 casi a permetut somar mès tempsi de còmput entà incrementar significativament es percentatges de retribucion a percéber pendent era licéncia e tanben ena prima de jubilacion.

L’escrit deth Burèu tanben soslinhe: “en cap des 8 resolucions supèren es 6 mesi d’ajornament se diferéncie entre eth periòde d’ajornament iniciau e era sua prorròga per besonhs deth servici, e, quitament, en 5 d’aguesti casi se supère eth maximal de 12 mesi d’ajornament d’efèctes”.

Aguesta part de l’informatz rasonat finalize en tot díder que “cau qu'eth Parlament de Catalonha revise es irregularitats soslinhades, e, en particulara, l’oportuna aplicacion deth regim de revocacions des licéncies d’edat autorizada damb anterioritat ara derogacion de l’article 79 des ERGI, atau coma es efèctes que pòden derivar dera manca de motivacion de l’ajornament en relacion damb era determinacion des percentatges de retribucions basiques e complementàries e tanben en relacion damb era prima per jubilacion, e qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des mesures que considère endegar ath respècte”.

2. Prima o subsidi per jubilacion e prèmi de vinculacion

Segons l’informatz rasonat, era denóncia hè a notar, maugrat qu'eth 17.12.2021, en ua modificacion de l’Acòrd de condicions de trabalh deth personau deth Parlament s’establissen bères limitacions ath prèmi de jubilacion a compdar de l’an 2027, aguest ei un concèpte contunhe en vigor; e que, ath delà, se prevedec qu'enquia l’an 2026, tot eth personau acredite un minim de 16 ans en Parlament crube per aguest concèpte eth salari brut en tot correspóner ara darrèra anualitat. E ahig qu'eth referit acòrd establís ua aute gratificacion nomentada prima de vinculacion, damb es modalitats de prèmi de grana vinculacion e de prèmi de vinculacion extraordinària.

Antifrauda soslinhe que “cap des versions analisades des ERGI non regulen era prima o subsidi de jubilacion ne era prima de vinculacion. L’unica mencion enes ERGI ara prima de jubilacion deth s'a coneishença -precise- eth apareish en l’art. 84 ras l’acòrd deth 28.07.2022 dera Comission d’Ahèrs Institucionaus (CAI) eth que se regule eth nau Permís progressiu per proximitat a l’edat legau de jubilacion, que liassòcie ada eth eth dret ara percepcion parciau dera prima de jubilacion mès sense definir-la ne regular-la.”

Atau madeish, apunte qu'aguestes gratificacions tanpòc non se tròben previstes ne en l’Estatut basic deth trabalhador public, ne en Decrèt Legislatiu 1/1997, deth 31 d'octobre, ne en cap aute nòrma damb fòrça de lei.

Ath respècte, l’informi d’Antifrauda manifèste que “cau tier en compde era jurisprudéncia dera Cort suprèma” e hè referéncia ara recenta senténcia num. 13/2023, d’11.01.2023, emetuda eth recors de cassació, per çò qu'ei de l’encastre locau, a estimat que solament se pòden considerar valides es gratificacions per jubilacion s’ajusten a dret ena mesura que agen fondament en bèra nòrma legau d’posita generau, relativa ara remuneració des foncionaris.

Ath delà, Antifrauda tanben se referís ara disposicion addicionau siesau dera Lei 5/2012, deth 20 de març, de mesures fiscaus, financères e administratives, e, eth particular, ath sòn apartat 4 establís que “Son nulli de plen dreit es acòrds, es pactes o es clausules des convènis collectius que se soscriuen en matèria de prèmis per vinculacion o antiquitat que contravenguen eth que establís aguesta disposicion”.

Fin finau, sus aguest aspècte l’informi manifèste que “atenguda era manca de prevision en nòrma damb fòrça de lei dera prima o subsidi de jubilacion e deth prèmi de vinculacion atau coma era jurisprudéncia soslinhada, cau qu'eth Parlament revise l’assemblatge normatiu d’aguestes gratificacions e que, en quin cas que sigue, revise d’mestièr era validesa des actes relatius a l’autorizacion e pagament des dites gratificacions concedides enquiara data per possibla nul·litat de plen dreit, e qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des mesures que considère endegar ath respècte.”

3. Provision en lòc d’oïdor o oïdora de compdes de l’an 2015

En l’informi d’Antifrauda se ditz que “per çò qu'ei des irregularitats denonciades relatives ara cobertura deth lòc d’oïdor o oïdora de compdes deth Parlament, s’a constatat qu'eth darrèr e unic nomentament en aguest lòc de trabalh siguec l’efectuada mejançant ua encomana de foncions a ua foncionària interina deth Parlament mejançant Resolucion d’1.10.2015 dera alavetz secretària generau”.

L’informe rasonat remèrca: “cau compréner qu'es ERGI -l’art. 17.2- establissen exprèssaments eth sistèma de provision mejançant concors especific entath lòc d’oïdor o oïdora de compdes deth Parlament, e non per liura designacion, en atencion as considerables foncions de fiscalització e de gestion economica que li corresponen”. En aguest sens, Antifrauda ahig que “maugrat açò, eth sistèma emplegat l’an 2015 entara provision deth lòc d’oïdor o oïdora de compdes deth Parlament siguec ua encomana de foncions, ei un sistèma de provision extraordinària e temporau per besonhs urgents, e non ei previst enes ERGI”.

En l’informi deth Burèu se met de relèu qu'aguest sistèma, que se tròbe regulat peth Reglament generau de provision de lòcs de trabalh e promocion professionau des foncionaris dera Administracion dera Generalitat de Catalonha, establís qu'eth nomentament en foncions restarà automaticaments sense efècte se, agotat eth termini maximal de 6 mesi a compdar a compdar dera resolucion que s’efectue entà eth l’encomana de foncions, non s'a procedit ara publicacion deth concors corresponent.

En aguest sens, Antifrauda exprimís que “era manca dera deguda convocacion per part deth Parlament un còp transcorrut eth termini de 6 mesi aurie deishat sense efèctes eth nomentament de l’an 2015 e, en quin cas que sigue, non a permetut, enes darrèri 7 ans, exercir es considerables foncions de fiscalització e de gestion econòmica, corresponen ad aguest lòc damb es condicions d’independéncia que deriven d’ua provision definitiva mejançant concors especific tau coma s’establís exprèssaments enes ERGI”.

Sus aguest aspècte e eth darrèr tèrme, eth Burèu Antifrauda evidéncia que pòc dempús dera presentacion dera denóncia se convoquèc eth concors especific entà provedir d’acòrd damb es ERGI eth lòc d’oïdor o oïdora de compdes, mès ahig que “cau qu'eth Parlament de Catalonha revise era situacion soslinhada, e, eth particular, es efèctes dera manca de convocacion deth referit lòc de trabalh un còp transcorrut eth termini maximal de sies mesi a compdar dera resolucion que s'efectuèc entà eth l’encomana de foncions l’an 2015, e qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des mesures considère ath respècte”.

4. Ampliament d’ua plaça en concors oposicion liura entà provedir ua plaça de avocat o avocada deth Còrs de Lletrats deth Parlament de Catalonha

En l’informatz rasonat d’Antifrauda se manifèste que per çò qu'ei des irregularitats denonciades en l’ampliament d’ua plaça en concors oposicion liura entà provedir ua plaça d’avocat o d’avocada deth Còrs de Lletrats deth Parlament de Catalonha, convocat per Resolucion d’1.09.2006, s’a verificat qu'un an e miei dempús -eth 19.02.2008- era Mesa deth Parlament acordèc agranir en ua plaça eth nombre de places a l’aufrida publica d’aucupacion de l’an 2006 e, era convocacion deth concors, en tot resultar un totau de 2 lòcs de lletrat o lletrada a provedir.

Antifrauda met de relèu l’article 47 des ERGI establís que “enes convocacions pòt constar qu'eth nombre de places demorarà agranit en cas que se produsisquen vacants des madeishi lòcs de trabalh entre era data dera convocacion e era de l’inici des pròves”.

En aguest sens, soslinhe que, d’acòrd damb era informacion e documentacion examinada, s’a constatat que l’acòrd d’ampliament s'adoptèc en tot coïncidir damb eth dia que se publiquèren es qualificacions dera dusau pròva deth procediment (19.02.2008), e, donques, fòrça dempús dera publicacion eth 21.12.2007 des qualificacions dera prumèra pròva, ei a díder, en tot conéisher es resultats des pròves deth concors, e, ath delà, sense que l’Acòrd hesse cap referéncia a qu'ena convocacion iniciau s’auesse hèt a constar era hèta possible d’ampliament de places, ne fes cap referéncia a que s’auesse produsit cap vacanta entre era data dera convocacion e era de l’inici des pròves.

Sobri aguest punt, l’informi d’Antifrauda finalize en tot afirmar que “en tot tier en compde qu'es circonstàncies exposades someten dobtes rasonables sobri era deguda cobertura legau der ampliament examinat enquiath punt soslinhen un supòsit de nul·litat de plen dreit que afècte era provision d’ua des dues places, cau qu'eth Parlament de Catalonha avalore eth besonh de revisar d’mestièr l’Acòrd d’ampliament atau coma es actes connexes ad aguest, e qu'informe dera resultada d’aguesta avaloracion e des mesures que considère ath respècte”.

5. Ampliament deth nombre de places en concors oposicion liura entà provedir onze places d’uixer o uixera

L’Informi d’Antifrauda soslinhe dessús es irregularitats denonciades restacades damb l’ampliament deth nombre de places en concors oposicion liura entà provedir onze places d’uixer o uixera, convocat per Acòrd dera Mesa deth Parlament, de 19.06.2018, s’a verificat, d’ua banda, qu'aguesta convocacion òc hège mencion a qu'eth nombre de places convocades demorarie agranit en cas que se produsissen vacants des madeishi lòcs de trabalh entre era data dera convocacion e era de l’inici des pròves, e, de l’aute, que 9 mesi dempús dera convocacion, eth 20.03.2019, era Mesa deth Parlament acordèc agranir en tres places mès eth nombre de places convocades, en tot èster publicat aguest Acòrd en DOGC de l’1.04.2019.

L’escrita d’Antifrau ahig que “s’a constatat qu'eth referit Acòrd d’ampliament s'adoptèc quan ja s’auie realizat e qualificat era quatau pròva deth procès selectiu e convocat era cincau pròva peth 20.12.2018, e, ath delà, sense que l’Acòrd hesse cap referéncia a que s’auesse produsit cap vacanta entre era data dera convocacion e era de l’inici des pròves”.

Sobri aguest aspècte, Antifrauda manifèste que “en tot tier en compde qu'es circonstàncies exposades someten dobtes rasonables sobri era deguda cobertura legau der ampliament examinat enquiath punt que soslinhen un supòsit de nul·litat de plen dreit que afècte era provision des places addicionaus, cau qu'eth Parlament de Catalonha avalore eth besonh de revisar d’mestièr l’Acòrd d’ampliament atau coma es actes connexes ad aguest e qu'informe dera resultada d’aguesta avaloracion e des mesures que considère ath respècte”.

Sus aguest madeish hèt, l’informi analise aute aspècte e indique que “era denóncia soslinhe que mercés a l’ampliament de places deth concors se seleccionèc ua des persones candidates eth quau, posterioraments, aurie anat en tot aucupar lòcs de nivèu superior sense complir eth requisit d’antiquitat minima de 2 ans”.

L’informe expose, eth prumèr lòc, segons informacion deth Parlament, era persona referida ena denóncia prenec possession d’ua plaça d’uixer en mai de 2019, en tot aucupar ua des places agranides; eth dusau lòc, que posterioraments, en mai deth 2021 siguec adscrit provisionalment en comission de servicis coma uixer especializat maugrat que non ère l’en tot aspirar a qui pertocaue aucupar eth lòc d’acòrd damb l’orde de puntuacion en totau dera avaloracion de merits en concors especific prealable entà provedir definitiuaments diuèrsi lòcs singulara d’uixer o uixera en Parlament; e, eth tresau lòc, que en deseme deth 2021, siguec nomentada cap d’Unitat mejançant era sua participacion en ua convocacion extraordinària entà corbir aguest lòc en encomana de foncions, sense qu'era convocacion tenguesse en compde eth requisit d’auer demorat en lòc de trabalh damb destinacion definitiva que se concursa un minim de dus ans, en tot èster aguest un requisit d’exigéncia abituau en aguest tipe de procediment en Parlament.

Sus aguest dusau aspècte, l’informi dempús d'eth soslinhe fin finau que “d’acòrd damb aguestes informacions, sense perjudici de l’eventuau revision d’mestièr de l’ampliament deth concors d’uixers aurie favorit particularaments era persona de constanta referéncia, cau qu'eth Parlament de Catalonha revise eth conjunt de procediments posteriors soslinhadi entà per'mor de confirmar es irregularitats e l’eventuau tracte de favor ad aguesta, e qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des mesures que considère ath respècte”.

6. Conflicte d'interès dera secretària generau deth Parlament es ans 2015 a 2021 en procès selectiu entà constituïr ua borsa de trabalh entà corbir temporauments es vacantes de lòcs de trabalh d’uixer o uixera que se produsissen en Parlament de Catalonha enes exercicis 2022 e 2023

Antifrau soslinhe que per çò qu'ei deth possible cas de conflicte d’interès de referéncia, eth 9.06.2022 ja adrecèc ara alavetz presidenta deth Parlament es consideracions deth trabalh encargat ras l’acòrd deth 31.05.2022 dera Mesa deth Parlament segons eth que se sollicitaue ath Burèu Antifrauda de Catalonha l’elaboracion d’un informe sobri eth procès selectiu entara constitucion d’ua borsa de trabalh entà corbir temporauments es vacantes des lòcs de trabalh d’uixer que se produsissen en Parlament de Catalonha enes exercicis 2022 e 2023.

L’informe rasonat reïtère que eth Burèu Antifrauda concludic qu'era alavetz secretària generau se trobaue en ua clara situacion de conflicte d’interès reau ena sua intervencion en procès selectiu de referéncia, eth quau non se geric adequadaments; en tot concretar, que en aguest cas concorrie ua cause d’abstencion, a compdar dera tanhença de consanguinitat en prumèr grad damb un des aspirants.

En tot remercar qu'era secretària generau deth Parlament de Catalonha va cessar en sòn cargue en junh deth 2022 e arrebrembe qu'es conclusions deth Burèu Antifrauda tanben soslinhauen que ras de l’analisi documentau limitat deth procediment se meteren de relèu un nombre important d’incidéncies que generauen dobtes rasonables sobri era sua corrècta tramitacion respectatz eth que non s’a obtengut informacion que confirme qu'eth Parlament age efectuat bèth tipe d’accion correctritz e/o d’exigéncia de responsabilitats.

E barre aguest punt en tot soslinhar que “ei per açò que, se non ac a hèt ja, cau qu'eth Parlament de Catalonha inície ua revision d’aguest procediment, e qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des mesures que considère ath respècte”.

7. Lòcs de comandament ena Relacion de lòcs de trabalh deth personau deth Parlament (RLTP) damb còrs o escalèr pendent d’assignacion o damb titolacion pendenta de definir

Segons l’informatz rasonat, era denóncia presentada soslinhe era practica dera aplicacion de formules excepcionaus de provision de lòcs de trabalh, tot en tot destacar era ambigüitat dera RLTP, pr'amor que, per exemple, en fòrça des lòcs de trabalh non s'establissen es requisits entà èster aucupadi; o qu'en mès de 250 lòcs de foncionaris, ne ua tresau part aucuparie eth lòc damb caractèr definitiu; o que, practicaments toti es lòcs de comandament (directors, caps de departament o figures equivalentes) cònsten ara RLTP coma còrs o escalèr pendent de creacion o d'assignacion, o damb titolacion pendenta de definir.

Antifrauda manifèste qu'analisades e constatades es donades aportades peth Parlament de Catalonha e maugrat que eth Burèu Antifrauda non pòt entrar a avalorar l’oportunitat des decisions d’autoorganització deth Parlament en matèria de personau, resulte apertient recomanar: ua revision de totes aqueres provisions enes lòcs de trabalh en eth que s’aurà emplegat un sistèma diferent ath previst ena RLTP o ben enes madeishi ERGI; atau coma era finalizacion dera regulacion complèta d’aqueri lòcs de trabalh en eth que serà arribent de crear o d’assignar eth còrs o escalèr pendent de creacion o ben de definir era sua titolacion.

8. Creacion de “lòcs esturmentaus” en connexion damb es procèssi d’estabilizacion deth personau interin

Per çò qu'ei dera part dera denóncia relativa ara creacion ad hoc de places per tau d’favorir bèri caps de departament, l’informatz rasonat expose que s’a verificat que quate mesi e miei dempús d’acordar l’aufrida d’aucupacion publica entà l’estabilizacion deth personau temporau, era Mesa deth Parlament acordèc, eth 3.09.2022, era creacion de diferenti lòcs laguens era Relacion de lòcs de trabalh deth Parlament (RLTP) en atencion a dues situacions: d’ua banda, era des persones que prestauen servicis en Parlament mès que non aucupauen un lòc de trabalh laguens dera RLTP, e, de l’aute, era deth personau interin nomentat es lòcs de trabalh de comandament o de nivèus superiors.

En relacion damb aguesta darrèra situacion, l’informi soslinhe qu'eth Parlament a explicat que “es lòcs de trabalh a convocar enes procèssi de seleccion lescau èster de nivèu basatz, atengut qu'es lòcs de nivèus superiors s’lescau provedir mejançant procèssi de provision e non de seleccion”, contunhe de soslinhar que “per aguest motiu e entà dar responsa ara convocacion des places ofertades, sorgic eth besonh de crear lòcs de trabalh de nivèu minim a compde d’aguestes places” e, fin finau, precisa que “es lòcs de trabalh que se creèren relatius ad aguest punt, son lòcs esturmentaus que permeten dar responsa a l’aufrida d’aucupacion publica per l’estabilizacion de l’aucupacion deth Parlament de Catalonha”.

Sobri es hèts detalhadi en paragraf anterior, l’informi indique que d’acòrd damb l’explicacion dada peth Parlament, eth besonh que justifiquèc era creacion des nomentadi lòcs “esturmentaus” ère era de poder dar cabuda as persones que viegen en tot aucupar lòcs de comandament o de nivèu superior de forma interina. E ahig “hèt que, per òc madeish, somet ua situacion irregulara en tant qu'era justificacion non aubedirie a causes objectives mès as interèssi particulars de determinades persones”. L’informe sosten qu'ath delà, era creacion des places damb caractèr “esturmentau” “non semble compatible damb es requisits establidi ara Lei 20/2021, deth 28 de deseme, de mesures urgentes entara reduccion dera temporalitat en l’aucupacion publica, que, entre d’aute, se requerís eth de besonh caractèr estructurau des places, e que, en tot èster dotades pressupostàriament, agen estat aucupades de forma temporau e ininterrompudament aumens es tres ans anteriors ath 31.12.2020”.

En relacion damb aguest extrèm, l’informi soslinhe que cau tier en compde qu'es referidi lòcs “esturmentaus” se creèren per Acòrd dera Mesa deth 3.09.2022 e, donques, damb posterioritat a la date limit de l’1.06.2022 establida entà l’aprobacion e publicacion ath jornau oficiau de l’aufrida d’aucupacion que auie d’articular eth procès d’estabilizacion, causa que hè malaisida compréner eth sòn includiment en procès d’estabilizacion. Ath delà, l’informi d’Antifrau manifèste qu'en l’aufrida publica d’aucupacion entà l’estabilizacion deth Parlament publicat ath Bulletin Oficiau deth Parlament de Catalonha (BOPC) deth 20.05.2022 non i figuren es lòcs “esturmentaus” e non cònste, lheuat error o omission, cap modificacion o ampliament posterior d’aguesta aufèrta.

Sobri aguest punt, Antifrauda ditz qu'era publicacion ei obligatòria en compliment des principis basics d’accès ara foncion publica e exigida exprèssaments pera Lei 20/2021, deth 28 de deseme, eth quau a estat invocada peth Parlament entà dar cobertura a l’estabilizacion deth sòn personau interin.

Fin finau, era comunicacion d’Antifrauda exprimís que “aguesta succession d’actes e incompliments normatius somet un scenari de risc compatible damb eth tracte de favor denonciat as persones que viegen en tot aucupar lòcs de comandament o de nivèu superior de forma interina atenguda que poderen participar as procèssi d’estabilizacion ara forma articulada a tau efècte.”

“Ei per açò -ahig l’informatz- que cau qu'eth Parlament revise l’adeqüacion ara legalitat de tot aguest procediment atau coma des eventuaus procediments de provision enes lòcs de comandament o de nivèu superior eth posterioraments auessen participat ja coma foncionaris es referides persones, e qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des mesures que considère ath respècte”.

9. Seleccion d’interina “de renfortiment”

Sobri aguest aspècte, l’informi d’Antifrauda comence en tot mencionar qu'era denóncia tanben soslinhe que s’aurie utilizat eth recors de l’interinatge de renfortiment de forma sistematica entà corbir lòcs de trabalh que lescalerie èster corbidi mejançant substitucions o ben de manèra indefinida.

Antifrauda expose qu'eth Parlament a informat que a acordat nomentar sèt foncionaris interins per acumulacion de prètzhèts per terminis de 9 mesi (5 casi) e 8 mesi (2 casi), damb finalizacion l’en agost de 2023.

Respectatz d’açò, l’informatz rasonat ahige que maugrat qu'eth supòsit d’interinatge entà hèr aguesti nomentaments ei era d’acumulacion de prètzhèts previsti exprèssaments enes ERGI -termini maximal de 6 mesi laguens un periòde de 12 mesi-, era basa juridica emplegada peth Parlament a estat l’Estatut Basic de l’Trabalhador Public (EBEP) establís un termini maximal mès ample,que arribe enquias 9 mesi laguens d’un periòde de 18 mesi. Ath delà, ahig que s’a pogut verificar qu'es sèt foncionaris interins an tornat a èster nomentadi interins damb efèctes a compdar de l’1.08.2023, e, donques, se considère que toti es nomentaments per acumulacion de prètzhèts an superat efectivaments eth termini maximal de sies mesi fixadi enes ERGI.

L’informe remèrque que “cau qu'eth Parlament revise es circonstàncies soslinhades, tot en tot tier en compde qu'era disposicion addicionau 17a de l’EBEP relativa as mesures dirigides ath contraròtle dera temporalitat en l’aucupacion publica soslinhe qu'es accions irregulares en aguesta matèria daràn lòc a l’exigéncia des responsabilitats que procedisquen, e qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des mesures que considère ath respècte”.

10. Increment deth personau eventuau

Fin finau, en matèria de personau, l’informatz rasonat manifèste que “maugrat que non a estat objècte de denóncia, non se pòt deishar d’soslinhar que, dera revision analítica de l’evolucion deth personau deth Parlament entà per'mor de contextualizar es irregularitats denonciades, s’a detectat qu'eth nombre d’eventuau deth Parlament de Catalonha a passat d’ua mejana de 16 en periòde 2010 - 2020 a 116 eth 2022, nombre que s’a mantengut en 2023; ei a díder, un increment net de 100 eventuaus.

L’Informe soslinhe qu'es tèrmes percentuals, en periòde 2010 – 2020, eth personau eventuau representaue eth 6% dera plantilha, deth temps qu'enes exercicis 2022 e 2023 a passat a representar eth 30% dera plantilha, atau se despren des annèxes de personau deth Parlament includit enes leis de pressupòsti dera Generalitat de Catalonha deth periòde 2010 – 2023.

En aguest sens, Antifrauda ahig que mentre es 16 eventuaus dera mejana 2010 – 2020 coïncidissen eth nombre ath totau des lòcs de trabalh eventuau dera RLTP assignadi ath Gabinet de Presidéncia, es Vicepresidències, eth Gabinet de Supòrt des Membres dera Mesa e Nauti Cargues, eth Burèu deth Cap de l’Oposicion e as Coordinadors de grops o subgrops; es 100 eventuaus addicionaus, lheuat error o omission, non figuren ena RLTP e coïncidissen eth nombre ath dera conjunta d’assistents des grops parlamentaris que, per exemple, l’an 2023 s’a plaçat en 96.

L’informe deth Burèu apunte que d’acòrd damb aguestes donades, semble que l’an 2022 i auec un traspàs deth personau assistent des grops parlamentaris, que liaconselhe ada eth tecnicaments e sosten administratiu, cap a l’Administracion parlamentària.

Sobri aguest punt, fin finau l’informi soslinhe que “se se confirmèsse eth traspàs de personau assistent des grops parlamentaris ara plantilha deth Parlament sense qu'aguest personau preste servicis a l’Administracion parlamentària o plan non aconselhe ne sostietz administratiu a cap cargue organic dera madeisha, de nau, maugrat que eth Burèu Antifrauda non pòt entrar a avalorar l’oportunitat des decisions d’autoorganització deth Parlament en matèria de personau, resulte apertient recomanar ua revision juridica dera situacion soslinhada entà per'mor d'avalorar era sua adequada cobertura legau e retribucion a cargue deth Capítol 1 deth pressupòst de Parlament, e sollicitar qu'informe dera resultada d’aguesta revision e des eventuaus mesures que considère ath respècte”.

Transparéncia

11. Obstacles a l’exercici dera dreita d’accès ara informacion publica

En darrèr lòc, l’informatz rasonat se centre ena part dera denóncia que hè referéncia as obstacles sistematics a l’exercici dera dreita d’accès ara informacion publica deth Parlament.

L’escrit manifèste qu'eth Parlament a informat ath Burèu Antifrauda que a detectat bèri problèmes atengudi l’endarrieratge d’bères resolucions causades per motius diuèrsi com, per exemple, reclamacions respècti es resolucions realizades en prumèra instància o plan es recusacions que s’an realizat a bèri membres l’Organ de Gatge dera Dreita d’Accès ara Informacion Publica deth Parlament de Catalonha.

Sobri aguest punt, l’informi d’Antifrauda manifèste que transportarà era part dera denóncia que hè referéncia as presomptius obstacles a l’exercici dera dreita d’accès, atau coma des referides incidéncies en matèria de dreita d’accès, ara Sindica de Grèuges entà per'mor que considère aguesta informacion en l’avaloracion de l’aplicacion des obligacions en matèria de publicitat activa e dreita d’accès ara informacion publica deth Parlament de Catalonha.

 

Aguesta nòte resumit a efèctes informatius.