Les agències anticorrupció existents a l’Estat espanyol creen una xarxa estable per compartir polítiques anticorrupció

La decisió s’ha pres en el marc de la primera trobada d’aquestes agències, organitzada per l’Oficina Antifrau de Catalunya, a Barcelona, on han assistit els representants de la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Galícia, Madrid i Barcelona

Durant la trobada, els representats de les agències dedicades a la lluita contra la corrupció han compartit l’experiència de la seva posada en funcionament, ja que totes elles són de recent creació menys l’agència catalana, i les seves polítiques anticorrupció

D'esq. a dta.: Granados, Far, Giménez-Salinas, Gimeno,  Llinares, Carreiras i Cardona
D'esq. a dta.: Granados, Far, Giménez-Salinas, Gimeno, Llinares, Carreiras i Cardona. Foto: Antifrau

29 de juny de 2018. La primera trobada d’agències anticorrupció existent a l’Estat espanyol, que ha tingut lloc aquesta matí a la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ha reunit el màxim responsable de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; el director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares; el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaime Far; el conselleiro do Consello de Contas de Galícia, Constantino Carreiras; el director de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, Carlos Granados; i les responsables de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona: la directora de serveis de Control de Gestió, Maria del Mar Giménez-Salinas, i la directora de serveis d’Anàlisi de la mateixa institució, Rosa Maria Sánchez. Les primeres paraules del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya han estat per felicitar-se per l'existència de les noves agències anticorrupció i per trobar-se amb els responsables de les mateixes.

El principal acord al qual han arribat tots els assistents és per crear una xarxa estable i amb reunions periòdiques de totes les agències anticorrupció existents per compartir estratègies comunes per lluitar contra aquest fenomen. L’acord es circumscriu, tal i com ha manifestat el director d’Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, en un marc en el qual manca una voluntat real de crear un Pla Nacional contra la corrupció. “Davant la falta d’aquest pacte global i mentre això no es produeixi, les agències que avui ens hem reunit a Barcelona tenim la intenció de convertir la trobada d’avui en una eina més de lluita contra la corrupció. Volem convertir aquesta trobada en un marc estable de col·laboració entre totes les agències que s’han creat a l’Estat espanyol fins ara. El nostre objectiu és compartir les estratègies de lluita contra la corrupció mentre el govern no es decideixi a crear un Pla Nacional contra la corrupció”, ha manifestat Gimeno.

En aquest sentit, ha insistit en que “de la mateixa manera que s’han fet plans nacionals sobre les drogues o la seguretat vial, la corrupció és un fenomen maligne estès que necessita un compromís de tota la societat. Sense aquesta implicació, els escàndols continuaran apareixent però ens quedarem amb això, escàndols, casos concrets que apareixen a les portades dels diaris sense buscar reformes estructurals que desincentivin als corruptibles i sense donar resposta a la segona preocupació de la ciutadania, segons totes les enquestes de percepció que es realitzen.”

Gimeno ha puntualitzat que la xarxa d'agències anticorrupció serà un espai d'unificació de criteris d'actuació sense oblidar la independència de cada institució. I, d'aquesta manera, aprofitar les metodologies de formació, prevenció i les experiències concretes de cada agència, amb l'objectiu de reforçar l'eficàcia en l'actuació d'aquests organismes.

D’altra banda, Francisco Cardona, expert internacional en governança pública i ex administrador principal de l’OCDE, ha fet una ponència introductòria on ha exposat les reformes vinculades a les polítiques anticorrupció, a la consolidació institucional i els condicionants culturals per crear agències anticorrupció.

Signatura del Conveni de col·laboració entre Antifrau de Catalunya, l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears i la valenciana

El director d'Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha signat també un conveni amb el seu homòleg de l'Agència balear, Jaume Far, amb l'objectiu d'establir un marc estable de comunicació i col·laboració entre les dues agències anticorrupció que permeti assolir objectius comuns. Al seu torn, els directors de l'agència balear i valenciana, Jaime Far i Joan Llinares, també han signat un acord de col·laboració entre ambdues.

Amb la signatura d'aquests convenis, s'han assentat les bases per col·laborar entre les agències que els han subscrit, en aquells casos en que puguin estar implicades les competències d'ambdues institucions i també quan un dels ens se sotmeti a un cas que pugui correspondre a l'àmbit competencial de l'altre.

Aquests acords permetran avaluar conjuntament les respectives experiències, l'eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció.

Ponència 'Agències anticorrupció: construir una institucionalitat sólida' Francesc Cardona

Annex a la ponència