"Hi ha la voluntat per part de l'Oficina de convertir-nos en l'autoritat de protecció dels alertadors"

Miguel Ángel Gimeno, director d'Antifrau

Miguel Ángel Gimeno, director d'Antifrau

 

Antifrau llança el primer número del seu butlletí. Amb quin objectiu ho fa?

L’objectiu que té l'Oficina Antifrau de Catalunya, especialment en matèria de prevenció, és que aquelles investigacions, conductes, riscos que esbrinem i entenem, traslladar-los perquè totes les institucions i la societat sàpiguen quins són i puguin actuar en conseqüència. Aquest és el primer objectiu que té un butlletí que és digital i que es pot estendre amb molta facilitat. Hi ha un segon objectiu, coordinat amb aquest primer, que és fer una actuació de transparència. Una actuació més de transparència de l'Oficina Antifrau. Totes les coses que fem estan a la pàgina web però ara volem ser més actius i poder arribar més a la ciutadania amb aquest butlletí.

En el darrer baròmetre d'Antifrau que han presentat fa escassament una setmana i que apareix en aquest butlletí la percepció de la corrupció per part de la ciutadania a Catalunya ha disminuït. Les persones que pensen que hi ha molta o bastanta corrupció a Catalunya han baixat aquest 2020 fins a un 67%, una disminució notable si es compara amb el 82,3% del 2014. Això vol dir que les polítiques públiques de lluita contra la corrupció estan funcionant?

He de reconèixer que efectivament ha millorat la percepció de la corrupció, perquè aquesta percepció que a Catalunya hi ha molta corrupció ha baixat d'un 82% fins a un 67% en sis anys. Però, la veritat és que hem de ser una mica distants d'aquestes percepcions, perquè jo crec que un 67% tampoc és un percentatge del que puguem estar molt contents. Ha baixat efectivament, però la satisfacció solament la tindrem en el moment en que això es consolidi. Que hi hagi una tendència a la baixa és molt bo, però també contin que és una percepció i la percepció és molt fràgil. La percepció pot ser variable. Consolidar aquesta línia és el més important per a tots nosaltres. Per tant sí, és positiu. En realitat el més important és que la ciutadania i les institucions sàpiguen que treballar cercant una major integritat val la pena.

Aquesta percepció es correspon amb la realitat, hi ha menys corrupció ara que fa 10 anys?

Tenir dades objectives de la corrupció és francament complicat perquè és un tipus d'activitat, la corrupta, que es fa amb tota la foscor i, per tant, no es fà objectivació per poder quantificar-la i objectivar-la d'alguna manera. Però si comptem amb les actuacions judicials; si comptem l'experiència de la pròpia Oficina, que ja fa 10 anys que està treballant amb investigacions i que darrerament està gestionant un número molt important de denúncies a l'any; si tenim en compte també les comparatives del que és la integritat de les institucions, i la relació que hi ha entre la força d'una institució i la corrupció; si tenim en compte la percepció de la que hem parlat abans, jo diria que efectivament en aquests moments ha baixat la corrupció.

Una altra cosa és que continuen existint irregularitats, però jo crec que en aquest aspecte podríem estar satisfets. Quant ha baixat la corrupció? En la mateixa proporció que la percepció? En aquest sentit no m'atreveixo a fer una afirmació rotunda. El que sí que puc dir és que tinguin en compte que les notícies que surten habitualment als mitjans de comunicació són d'un fet que es va produir fa molt de temps i que es va començar a investigar ja fa molts anys. Per tant, si mirem tot aquest conjunt, jo diria que sí. Em ratifico, ha baixat, jo crec que la corrupció ha baixat.

Quins són els principals projectes de l'Oficina Antifrau de Catalunya per als propers anys?

Antifrau a l'any 2019 va fer un pla estratègic sobre els àmbits de corrupció, sobre lluita contra la corrupció a Catalunya, definint i detectant 15 àmbits de corrupció. En aquests 15 àmbits de corrupció el que nosaltres vàrem comprovar és que hi ha actuacions en matèria de contractació que eren importants. Per tant, ja vàrem elaborar un extens treball sobre la corrupció en la contractació pública, un treball molt minuciós que ha necessitat una guia interactiva. Com és una pràctica habitual, ja que és un compromís de l'Oficina Antifrau, no hi ha treball que detecti riscos que no vagi acompanyat d'unes propostes, d'unes recomanacions de com s'ha d'actuar perquè aquests riscos no es converteixin després en un acte de corrupció. Per tant, aquest és un dels treballs que ha estat més important.

En matèria de conflictes d'interès, que és una altra àrea de risc de les que està en la major part de les activitats que es poden produir, tenim un treball molt bo fet l'any 2017, que ara estem acompanyat d'una guia també interactiva. Un altre projecte molt important en aquesta línia, que fem en col·laboració amb diverses universitats de l'àmbit de Catalunya, de l'àmbit d'Espanya i també de l'àmbit europeu, és el que es refereix a l'àmbit d'integritat de les empreses públiques. A Catalunya, ho fem amb la col·laboració d'unes 25-30 empreses públiques de les més importants. Aquest treball encara està en una fase intermèdia, encara hem de fer més actuacions, però és realment molt rellevant. Sobretot, i especialment si tenim en compte que ara, amb la situació actual que tenim amb la COVID-19, amb els fons que prometen que arribaran i la gestió que se n'haurà de fer, és important que la integritat a les empreses públiques sigui real.

I, finalment, també diria que estem als primers passos d'una modernització, en el sentit de que hem creat una àrea d'intel·ligència basada en l'anàlisi de dades. Estem en els primers passos però ja s'ha creat. Segurament trigarem algun temps en que sigui més operativa i en puguem treure resultats, però en qualsevol cas és impossible pensar a mig termini si no s'utilitzen les eines informàtiques.

Una de les polítiques de l'Oficina Antifrau de Catalunya també és la protecció dels alertadors, sobretot ara que s'està treballant amb la transposició de la Directiva Europea a la legislació tant de l'Estat espanyol com de Catalunya.

Antifrau en les seves normes de règim interior té un mandat segons el qual s'ha de protegir als alertadors. I és que la figura de l'alertador és bàsica perquè funcionin els canals de denúncia, perquè funcioni aquesta integritat de la que parlem tant en l'àmbit de la contractació com en l'àmbit de la integritat de les empreses públiques. En pràcticament tots els àmbits, és molt transversal. i, efectivament hem treballat amb l'elaboració d'estudis sobre la Directiva, que ja està en vigor, i de les lleis de transposició. En aquest moment, estem treballant amb la llei de transposició col·laborant amb altres oficines anticorrupció d'Espanya i donant la nostra visió al Ministeri de Justícia. Hi ha la voluntat per part d'Antifrau de convertir-nos en l'autoritat de protecció dels alertadors. Aquest és també un dels projectes de futur, de futur immediat, perquè llei de transposició no pot trigar molt més. I també la llei que està al Parlament de Catalunya, que en aquests moments està amb una marxa una mica lenta, però que en tot cas suposo que en una propera legislatura serà definitiva.

En darrer terme, fa poc que han presentat la seva memòria al Parlament de Catalunya i una de les xifres que augmenta de manera exponencial són les denúncies. També les investigacions, però la xifra de denúncies destaca especialment. Això vol dir que la ciutadania de Catalunya confia cada vegada més en l'Oficina Antifrau?

És cert que en els darrers quatre anys entren moltes més denúncies de les que arribaven al començament. Fins i tot en anys de crisi com és aquest, que hem treballat pràcticament tot l'any en circumstàncies de no normalitat i pensàvem que baixaria el número de denúncies, que tindria alguna afectació, no ha estat així. En aquest moment podem dir que tenim el mateix número de denúncies que l'any passat en aquestes dates. I presumim que acabarem, com l'any passat, amb al voltant de les 300 denúncies. És veritat que algunes vegades aquestes denúncies no són competència de l'Oficina, però la ciutadania ja sap que l'Oficina quan rep una denúncia d'un fet que no és competència pròpia, ho reenvia a aquella autoritat que és la competent. A més, fins i tot demanem que ens comuniquin quin serà el resultat final quan sigui el moment que es resolgui per part de l'autoritat competent. Per tant, la ciutadania sap perfectament que no hi ha cap denúncia adreçada a l'Oficina Antifrau que no tingui un tràmit que intenti donar-li la solució que sigui possible.