Documents de trabalh

Formular propòstes e recomanacion eficaces e factibles requerís ua diagnòsi de risqui rigorosa, precisa e completa. Per aguest motiu, eth Burèu Antifrauda s’adrece as diuèrsi servidors publics implicadi de forma dirècta o indirècta ena contractacion publica entà partatjar e debàter es sues conclusions preliminares. Es comentaris e aportacions recebuts contribuïràn a completar, precisar e amelhorar aguesta diagnòsi.

A trauèrs d’aguesti Documents de trabalh, se presentaràn es resultats obtenguts ena fase de diagnòsi.

Documents de trabalh num. 1 | Risqui entara integritat ena contractacion publica: presentacion deth projècte (en catalan)

DT01 Presentació del projecte

Presentacion deth projècte coïncidint damb era entrada en vigor dera Lei 9/2017, de 8 de noveme, de contractes deth sector public.

 

Documents de trabalh num. 2 | Er objècte dera prevencion que se demane as organs de contractacion (en catalan)

DT02 Objecte de la prevenció

Concrecion de quin a d’èster er objècte de prevencion a partir dera aprovacion dera naua Lei 9/2017, de 8 de noveme, de contractes deth sector public.

Esquema DT02

Esquema de Documents de trabalh 2 (en catalan)

 

Documents de trabalh num. 3 | Identificacion des risqui entara integritat dera contractacion (en catalan)

DT03 Identificació dels riscos

Vos animam a hèr-mos a arribar es vòsti comentaris o aportacions per corrèu electronic en prevencio@antifrau.cat o s’ac preferitz, de forma anonima, responent eth formulari que seguís.

 

Documents de trabalh num. 4 | Analisi des risqui entara integritat ena contractacion (en catalan)
Documents de treball núm. 4 Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació Factors e efèctes des risqui e mapes entà facilitar l’analisi

 

Documents de trabalh num. 5 | Eth factor uman (en catalan)
Documents de treball núm. 5 El factor humà

Eth factor uman. Motivacions per transgredir e es factors de risc personau.

Esquema del Document de Treball 5

Esquema del Document de Treball 5 (en catalan)

 

Documents de trabalh num. 6 | Es factors organitzatius (en catalan)

Documents de treball núm. 6 Els factors organitzatius

Es factors organitzatius. Incentius e oportunitats de risc derivat deth foncionament intèrne de cada institucion.

 

Documents de trabalh num. 7 | Es factors procedimentaus (en catalan)

Documents de treball núm. 7 Els factors procedimentals

Incentius e oportunitats de risc pendent eth procès de trabalh en un expedient de contractacion.

 

Documents de trabalh num. 8 | Factors potenciadors e perpetuadors des risqui (en catalan)

Documents de treball núm. 8 Anàlisi dels factors institucionals

Com se normalize era corrupcion as organizacions.
Risqui entara integritat ena contractacion publica: Informe finau

Risqui entara integritat ena contractacion publica. Informe finau

Risqui entara integritat ena contractacion publica. Informe finau