El director d’Antifrau es reuneix amb la presidenta del Parlament i amb el president de la Comissió d’Afers Institucionals per primera volta

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha tingut les primeres trobades institucionals amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el 30 de juny, i amb el president de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, Jordi Terrades, el 13 de juliol

En ambdues trobades el director d’Antifrau trasllada la necessitat d’establir més mecanismes de comunicació entre ambdues institucions i manifesta la urgència de reprendre els treballs de la ponència de la Proposició de Llei de protecció de les persones alertadores

Primera trobada entre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno
Primera trobada entre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno

Aquest estiu s’han mantingut les primeres trobades entre el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i els representants del Parlament de Catalunya amb qui tindrà més comunicació institucional, en principi. La primera reunió ha estat amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el 30 de juny a la cambra catalana. La segona, amb el president de Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya, Jordi Terrades, el 13 de juliol, a la seu d’Antifrau.

A les dues reunions Miguel Ángel Gimeno ha traslladat la necessitat d’establir més canals de comunicació estables i sòlids amb la cambra legislativa catalana, a través dels quals es puguin canalitzar les estratègies, propostes i/o iniciatives i actuacions endegades per Antifrau per poder ampliar la seva transparència i retiment de comptes amb la ciutadania catalana.

El director d’Antifrau ha manifestat en ambdues trobades la urgència de desenvolupar una llei de protecció de les persones alertadores, en el marc de la Directiva Europea, que ha d’estar transposada el 17 de desembre d’enguany, tenint present el consens existent que Antifrau assumeixi les competències com a institució de protecció dels alertadors. Gimeno també ha traslladat tant a Laura Borràs com a Jordi Terrades la voluntat d’assumir competències en matèria de gestió de conflictes d’interès.

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, i el president de la CAI del Parlament, Jordi Terrades

Pel que fa al reconeixement de potestat reglamentària a la Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Gimeno ha recordat a la presidenta del Parlament i al president de la CAI que és necessari disposar d’aquesta potestat per poder desenvolupar l’estructura organitzativa de l’Oficina i adaptar-la a les noves necessitats, que genera la millor prestació del servei públic que té encomanat la institució d’una manera àgil i eficient per poder donar resposta, per exemple, a l’increment de denúncies que ha experimentat Antifrau en els darrers tres anys i mig.

Gimeno també ha exposat, en ambdues audiències, la necessitat d’arribar a un compromís inequívoc de tots els grups parlamentaris per a la renovació dels càrrecs que ocupen llocs de rellevància institucional en els organismes de supervisió i control. En aquest sentit, la Direcció d’Antifrau ha reiterat el seu posicionament fet a través de les Recomanacions als partits polítics (document emès en el marc de les Eleccions al Parlament de Catalunya de febrer del 2021) on es manifesta que mantenir sense cobertura adequada aquests organismes debilita la capacitat que tenen de complir amb eficàcia les seves missions i afebleix el sistema de pesos i contrapesos de la democràcia.