Tres participants en la prova pilot de DialÈtic, un canal de suport a la reflexió ètica, expliquen la seva experiència

Antifrau va dur a terme una prova pilot de DialÈtic amb sis institucions públiques durant l’any 2021. Durant el temps que va durar la prova, es van fer diverses sessions de presentació en les quals es compartien de manera pràctica els recursos que ofereix aquest espai. Un cop tancada, es va fer una valoració conjunta sobre l’espai, l’experiència i la percepció de les persones que hi van participar. Per saber quina experiència han tingut amb aquest espai, que es posarà en funcionament a la tardor, Antifrau ha entrevistat a tres representants d’institucions públiques que han participat a la prova pilot: Marta Neila, de l'Àrea de Promoció de la Fundació Autònoma Solidària; Carles Anson, coordinador de la Unitat de Govern Obert, Transparència i Responsabilitat Social Corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; i Helena Carbonell, tècnica de Planificació Estratègica i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Gavà.

D'esquerra a dreta: Marta Neila, Carles Anson i Helena Carbonell

D'esquerra a dreta: Marta Neila, Carles Anson i Helena Carbonell

Des de la seva posada en funcionament, l’any 2009, l’Oficina Antifrau ha ofert a les administracions públiques de Catalunya la possibilitat d’adreçar-s’hi per rebre assessorament i suport especialitzat en l’àmbit del foment de la integritat i la prevenció de la corrupció.

Amb la posada en marxa de DialÈtic, el proper curs, Antifrau complementarà l’assessorament fins ara disponible amb un nou servei orientat a l’individu com a servidor públic, oferint-li un acompanyament extern davant els dilemes, dubtes, preocupacions o problemes de naturalesa ètica que li puguin sorgir en el seu dia a dia professional.

Es tracta d’un suport que no s’adreça a la institució tot i que, de manera indirecta, la institució en resultarà beneficiària en la mesura que les persones que hi presten serveis incorporen la dimensió ètica en la presa de decisions.

És per això, que les institucions públiques actuen, d’una banda, com a prescriptores del servei vers les persones que en formen part, i de l’altra, poden integrar l’enllaç als serveis de DialÈtic com un recurs més per fomentar la reflexió i el debat ètic complementari als recursos i eines que realitzin en el marc del seu sistema d’integritat institucional.

 

Què destacaríeu de DialÈtic?

Marta Neila: La idea que les institucions al final són les persones. Ens presentaven el projecte amb l'objectiu de treballar tots els conceptes d’ètica, de reflexió, des del punt de vista individual, per treballar aquesta responsabilitat que tenim les persones que formem part d’alguna entitat pública i que hem de dur a terme en el dia a dia de la nostra tasca.

Carles Anson: El fet que darrera d'aquest canal hi hagi un organisme com és l'Oficina Antifrau de Catalunya -amb una expertesa, un coneixement i un prestigi- fa que els treballadors públics que estem als ajuntaments tinguem la tranquil·litat al fer una consulta. Perquè davant de situacions o dilemes que se’ns puguin plantejar a la nostra organització tenir un referent com l’Oficina Antifrau ens garanteix una tranquil·litat a l'hora de trobar la solució idònia davant d’un conflicte que puguem desplegar en el nostre dia a dia, com a responsables o treballadors i treballadores públics.

Helena Carbonell: DialÈtic és una eina potent, sobretot perquè aporta una cosa que fins ara no tenien les institucions, que és aquesta sensibilització en matèria d’ètica pública. També la possibilitat de fer consultes a l’Oficina Antifrau, que és una organització potent i que, per tant, també els treballadors oferirem un servei de qualitat al tenir aquesta eina.

Durant la prova pilot, Antifrau va fer una sessió de presentació de DialÈtic. Com la va rebre el personal de les vostres institucions?

Marta: Al principi, pel tipus de tema o pels conceptes que es presentaven la idea era que potser seria una formació molt teòrica. Després vam veure que ens presentaven eines i situacions amb les quals ens trobem en el dia a dia i que hem de resoldre. En el nostre cas, que som una entitat del tercer sector i que treballem amb col·lectius vulnerables, són elements que hem de tenir molt en compte per promoure precisament la igualtat d’oportunitats.

Carles: Va ser summament positiva, quan ho vam plantejar a nivell d’organització en molt poc temps ja teníem més de 90 persones inscrites. Després sempre falla algú, però la gent que va participar-hi va quedar francament contenta. Va passar exactament el mateix quan vam fer la sessió amb càrrecs electes i personal de confiança, que també l’interès va ser important. Una bona prova d’això és que mesos després de fer aquestes sessions encara ens reclamen si tindrà continuïtat, si tornarem a fer algun altre espai d'aquests, perquè va ser molt enriquidor per a la nostra organització.

Helena: Va tenir molt bona acollida perquè més enllà d'oferir aquesta pàgina web, aquest recurs que és DialÈtic, el fet de fer una presentació amb l'equip de DialÈtic de l’Oficina va ajudar a refrescar i posar sobre la taula els valors i el concepte d’ètica pública, que és quelcom que sempre està present a les organitzacions públiques però que a vegades ho tenim una mica oblidat. Els diferents participants que hem parlat a posteriori ho valoraven positivament, no només la plataforma en si, sinó aquestes sessions de presentació i les dinàmiques que es van dur a terme.

DialÈtic és un espai on es creen recursos formatius. Quin valor creieu que tenen les càpsules d’autoaprenentatge?

Marta: El fet de disposar d’uns recursos extra dels què ja disposem nosaltres, que estem a l’entorn de la universitat i del tercer sector. En aquest cas és en l’àmbit específic de la reflexió ètica i saber que provenen d'una entitat pública com l’Oficina, que avala d'alguna manera tots els continguts que ens ofereixen.

Carles: No sempre la formació encaixa en el moment idoni del dia a dia. El fet que siguin unes càpsules a les quals pots accedir-hi en qualsevol moment pot ajudar a que, davant d’un dubte et permet fer una consulta, veure la informació, treballar-ho, reflexionar-hi. Crec que és un complement interessant a la formació que podem tenir des de cadascuna de les organitzacions.

Helena: Ara mateix estem desenvolupant el pla d’integritat de l’Ajuntament de Gavà i aquesta setmana hem començat amb l’àrea de Formació de l'Oficina Antifrau una formació per a electes, i la idea és anar seguint amb més formacions en matèria d’ètica pública a l'ajuntament. El fet de tenir aquests recursos de manera permanent, 24 hores els set dies de la setmana ajuda, complementa aquesta formació que oferim als treballadors. El fet de poder tenir més recursos on pugui accedir el personal nou, o per refrescar la memòria d’aquells que ja hi treballen ens encaixa molt bé. I també servirà per posar-ho en els manuals d'acollida dels nostres treballadors.

A DialÈtic també hi ha un apartat de consultes. Aquest servei comença amb una reflexió, un dilema ètic i s’obre un procés de diàleg. Què us sembla aquest procediment de com es fa la reflexió?

Marta: Aquest procediment resulta bastant enriquidor, perquè quan et trobes amb un dilema et quedes com encallat en aquest conflicte, de no saber cap a on anar, o et trobes amb diferents opcions que no acabes de trobar la manera de resoldre-ho. Amb el diàleg que s'estableix t’ajuda a reflexionar, a anar més enllà. Per això és bastant enriquidor, perquè et va aportant idees noves i et donarà el camí per resoldre la situació.

Carles: Crec que és la força o l’element clau. Si realment el que vas a cercar es només una resposta no tindràs mai aquesta capacitat d’autoreflexió i de poder fer l’elecció des de la teva perspectiva, amb aquest acompanyament, amb aquest posar sobre la taula diferents opinions, idees o reflexions que segurament no havies pensat. Algú des de fora t’aporta una visió diferent que t’ajudarà a trobar la millor solució. No et donen la solució, sinó que et donen les eines, les reflexions i les idees perquè tu puguis a partir d’un ventall molt més ampli trobar quina és la millor resposta a la situació que es pugui plantejar.

Helena: Crec que és molt encertat, primer per qui és l’interlocutor, que són persones de l'Oficina Antifrau, que pel tracte que hem tingut és gent molt formada i experta en aquest tema i que poden oferir respostes per a tota l’organització. A més a més, el fet que sigui en format diàleg també rebaixa la possible tensió que hi ha a vegades quan es parla d'Antifrau, o de corrupció, que és un tema que tira una mica enrere. A les organitzacions ens poden sorgir dilemes ètics en el dia a dia, és normal que sorgeixin i el fet de poder tenir aquest diàleg amb algú expert ho valoro molt positivament.

Quin és el valor afegit del DialÈtic?

Marta: El valor afegit és que totes les persones a nivell individual sabem que tenim aquest recurs. És important que reservem en el nostre dia a dia, amb les agendes complicades que tenim, un espai per consultar, per reflexionar, per autoformar-se, i que aquests recursos vagin impregnant les organitzacions que els consulten.

Carles: El fet que hi hagi una institució com és l’Oficina Antifrau darrera. No és el mateix que entre companys, que ens podem ajudar, però lògicament l’expertesa i el bagatge que té l’Oficina en aquest sentit, amb l’equip formatiu, amb professionals darrera, crec que genera una tranquil·litat que allò que acabaràs decidint serà correcte. Potser en aquesta línia de la confidencialitat pot ser que algú s'atreveixi a fer aquest primer pas, perdi aquesta por i vegi que realment el que fem entre treballadors públics és recolzar-nos mútuament per donar la millor atenció a la ciutadania, que és l’objectiu que tenim com a ajuntament.

Helena: Jo rec que té diversos valors afegits. Primer de tot, que és una plataforma permanent, que no es tracta d’unes formacions puntuals, sinó que quan et sorgeix aquest dilema, aquest dubte o la consulta, la pots formular sense haver d’esperar un moment concret. Per altra banda, el valor afegit és qui proporciona aquesta plataforma, que és l’Oficina Antifrau, una institució amb molt de rigor i amb molta professionalitat. I per tant, la resposta que pots obtenir és 100% fiable i vàlida. El fet que les consultes siguin confidencials és un punt positiu per afavorir-ne més.

Què li diríeu als futurs usuaris del DialÈtic?

Marta: Que poden aprofitar aquests recursos, que no tinguin por, que aprofitin el canal de consultes, les càpsules de formació per compartir-les amb el seu entorn de feina, per continuar reflexionant sobre aquests aspectes.

Carles: Que no ho dubtin, que en facin ús. Crec que és una eina importantíssima que ens ha d’ajudar a incorporar determinades perspectives des de l'àmbit de la integritat, l’honestedat, l'exemplaritat, la transparència, que són valors que hauríem de tenir incorporats. Espais com aquests ens ajuden a formar-nos i a adquirir els coneixements suficients i el bagatge per abordar situacions complexes, per trobar solucions compartides.

Helena: Els diria que s’animin, que hi ha molta feina feta darrera, que hi ha un equip que està en contacte amb les persones que hem fet la prova pilot. Ha quedat un producte molt atractiu i, per tant, els animaria a fer les càpsules de formació que hi ha i les que sortiran, que la idea és que es vagin alimentant i cada cop sigui més potent. Si algun dia tenen un dilema o una consulta el diàleg que poden establir serà molt profitós.