Contraròtle d’interèssi postcàrrec

Eth contraròtle d’interèssi postcàrrec se referís as proïbicions (entà eliminar l’interès particular) o limitacions (entà evitar era influéncia de l’interès) enes activitats postcàrrec entà preservar era imparcialitat d’un servidor public. D’aguesta manèra se perseguís evitar eth biaix en jutjament professionau actuau que favorisque injustaments ua enterpresa o indústria determinada damb l’expectativa d’obtier avantatges professionaus dempús de cessar ena sua posicion publica (contractes o lòc de trabalh).

Eth movement creishent de professionaus que passen a trabalhar deth sector public ath sector privat o a l’inrevés, coneishudi en l’encastre anglosaxó coma in-and-outers, demòstre qu'era linha que separe es dus encastres ei de mès en mès primi. Aguest fenomèn, coneishut damb l’expression pòrtes giratòries (revolving doors o pantouflage), pòt comprométer era integritat e era imparcialitat des servidors publics.

Preocupe mès que mès eth pas deth sector public ath privat, eth particular, de dus collectius. D’ua banda, es responsables publics damb foncions de direccion e comandament, que desvolòpen es sues foncions en encastres a on i a fòrça interaccion damb enterpreses e entitats privades, damb ua temporalitat en l’aucupacion deth cargue que propicie movements continus —tanti entre diferentes responsabilitats publiques, coma entre eth sector public e eth privat—. D’auta banda, es servidors publics que poguen utilizar indegudament l’experiéncia, era informacion privilegiada e es contactes obtengudi en l’exercici deth sòn cargue public entà per'mor de beneficiar eth sòn nau cap o es sòns clients corporatius coma lobbista.

Coma conseqüéncia d’aguestes preocupacions, eth legislador a proïbit o limitat, pendent un periòde temporau coneishut coma d’abstencion o de refredament, es possibles activitats privades de determinades persones qu'an aucupat un cargue o lòc public. D’aguesta manèra, vò evitar cautelarment, ex ante, un usatge posterior aparent e raonablement possible dera informacion, es coneishences e es contactes —aqueridi pendent l’estapa d’aucupacion publica— de forma impròpia, açò ei, per tau d’favorir interèssi privadi.

Era regulacion des activitats privades postcàrrec ven un estrument preventiu preciosa ena gestion des conflictes d’interès potenciau damb es fins d’eliminar l’interès qu'origine eth risc, o plan evitar era influéncia de l’interès en déuer professionau, per miei de l’establiment de proïbicions o de limitacions en l’exercici de futures activitats.