El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei per a protegir a les persones alertadores de corrupció

L'objecte de la llei és el de transposar la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea (UE)

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea

4 de març de 2022. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que regula la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció amb l'objecte de transposar la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea (UE).

La Directiva, que s’aplica als denunciants que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral, té per objecte reforçar l’aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbits específics mitjançant l’establiment de normes mínimes comunes que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (art. 1). En aquest marc, la Directiva determina les infraccions la denúncia de les quals està protegida (art. 2); es tracta d’àmbits com la contractació pública, la protecció del medi ambient, la seguretat dels aliments o la salut pública.

L’avantprojecte amplia l’àmbit de protecció, ja que inclou la denúncia d’accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu o qualsevol vulneració de la resta de l’ordenament jurídic, sempre que hi hagi una afectació directa a l’interès general i no hi hagi una regulació específica.

L'aprovació de l’avantprojecte de llei arriba amb retard, perquè el termini per adaptar la Directiva UE 2019/1937 s’havia esgotat el passat 17 de desembre de 2021. De fet, a finals de gener la Comissió Europa va iniciar un procediment d’infracció a 24 països, entre ells Espanya, per no transposar la directiva relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea (UE).