Comunicat sobre les mesures excepcionals d'aplicació al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la situació d’estat d’alarma pel coronavirus SARS-COV-2

L’Oficina Antifrau de Catalunya no atendrà presencialment

Comunicat d'Antifrau sobre les mesures excepcionals pel coronavirus

16 de març de 2020. L’Oficina Antifrau de Catalunya, acomplint amb el seu compromís amb la ciutadania i les institucions, adapta a aquesta situació d’excepcionalitat i emergència la seva manera d’exercir les seves competències i funcions.

Davant la declaració com a pandèmia del coronavirus SARS-COV-2 per part de l'OMS i la previsió de les autoritats sanitàries que en els propers dies i setmanes es produeixi un augment dels casos, i que ha portat als governs català i estatal a adoptar mesures excepcionals per al control i la prevenció del coronavirus, Antifrau aplica mesures que evitin el contacte entre persones minimitzant els riscos de contagi del Coronavirus SARS-COV-2.

A partir d’avui, 16 de març de 2020, l’Oficina Antifrau de Catalunya no atendrà presencialment. El servei d’atenció a la ciutadania es farà telefònicament a través del telèfon 93 554 55 55 (de 9.00 a 14.00 h.) o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic bustiaoac@antifrau.cat. Trobareu tota la informació actualitzada a la nostra pàgina web www.antifrau.cat. A més, el registre electrònic serà garantit a través de https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/registre-general.html

D’altra banda, una part del personal d’Antifrau realitza des d’avui  teletreball per garantir el servei que ofereix l’Oficina Antifrau de Catalunya a tota la ciutadania. La institució està treballant per habilitar els sistemes per fer-ho possible al màxim de personal possible. D’altra banda, i segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, durant la vigència de l’estat d’alarma, queden suspesos tots els terminis administratius i de prescripció i caducitat

Aquestes mesures seran aplicades fins que es produeixin noves circumstàncies i consideracions i atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries i dels governs català i estatal. Agraïm la vostra comprensió i col·laboració i us demanem disculpes per els inconvenients que us puguin ocasionar aquestes mesures.

Antifrau de Catalunya treballa per garantir que el seu compromís amb la ciutadania i les institucions puguir ser efectiu tot i l’excepcionalitat de la situació que vivim actualment.

Instrucció sobre mesures excepcionals d'aplicació al personal al servei de I'Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de I'expansió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2