Antifrau presenta un Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans

El treball ha estat desenvolupat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i coordinat per la Direcció de Prevenció d’Antifrau

L'estudi aborda la relació entre la corrupció i els drets humans, i inclou una anàlisi de casos investigats per l'Oficina i les seves afectacions sobre els drets humans

Presentació de l'Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans

6 de maig de 2021. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat aquesta tarda la sessió en línia de presentació de “l’Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans". La presentació del seminari ha anat a càrrec del director de l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno. La presentació de l’estudi i d’una guia pràctica per a la seva divulgació ha estat a càrrec del director de Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca, la tècnica de Prevenció d’Antifrau, Elisenda Escoda, el responsable d’investigació de l’IDHC, Karlos Castilla, i la responsable de formació de l’IDHC, June Orenga.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha explicat que es va encarregar l’estudi a l’IDHC perquè “amb els anys d’experiència adquirida amb les investigacions d’Antifrau, ens vàrem adonar que existeix un vincle entre la corrupció i els drets humans. La corrupció comporta la pèrdua de confiança de la ciutadania i conseqüentment un deteriorament de les institucions i de la seva acció”. La idea d’elaborar aquest treball, tal com ha dit el director de Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca, “sorgeix dels resultats del curs d’estiu 2018 d’Antifrau ‘Corrupció, desigualtat i confiança’ i la constatació dels efectes nocius de la corrupció en la ciutadania”.

El treball aborda la relació entre la corrupció i els drets humans i inclou una anàlisi de casos investigats per l'Oficina, on s’identifiquen vulneracions de drets humans derivades dels actes corruptes. “Vàrem lliurar les conclusions d’unes 50 investigacions de l’Oficina Antifrau com a objecte d’estudi”, ha concretat la tècnica de Prevenció d’Antifrau, Elisenda Escoda, “per reforçar la centralitat de les persones que pateixen actes de corrupció”. A més, com ha remarcat Gimeno, “proposa una sèrie d'eines per ser utilitzades per Antifrau, tant en les actuacions preventives com en les d’anàlisi i investigacions, amb un enfocament de gènere i basat en drets humans”.

El principal objectiu del treball és proporcionar un marc de reflexió i actuació que faci possible l'aplicació dels principis i mecanismes de drets humans en els programes de lluita contra la corrupció.

Passos per determinar possibles violacions dels drets humans a partir de la corrupció

L’estudi descriu de manera precisa la relació entre els actes de corrupció i els drets humans, i com identificar els casos on els actes de corrupció impliquen vulneracions de drets. Segons l’estudi, tal i com ha dit el responsable d’investigació de l’IDHC, Karlos Castilla, “en tots els actes de corrupció (suborns, malversació de fons, tràfic d'influències, enriquiment il·lícit, entre altres) pot donar-se una afectació patrimonial a l'Estat i, per tant, un impacte negatiu en els drets humans, però no en tots s’identifiquen víctimes directes, indirectes o remotes d'aquesta afectació, comportant violacions de drets humans”.

La lluita contra la corrupció només pot ser plenament eficaç a través d'un enfocament basat en drets humans i de gènere

A les conclusions, el treball assenyala que poques vegades els pronunciaments de les diferents oficines i institucions anticorrupció fan referència expressa als valors i a les normes pròpies dels drets humans, i fa una crida a descriure de manera precisa els vincles entre els actes de corrupció i les violacions dels drets humans.També s’ha constatat que “els impactes de la corrupció són diferents i afecten a la població més desfavorida, que en el cas de la perspectiva de gènere són les dones” ha dit June Orenga, responsable de formació de l’IDHC, que ha assenyalat que “en l’estudi de la corrupció, l’enfocament de gènere com a anàlisi diferenciada de com afecta a dones i a homes per separat és molt recent”. A més, el treball considera necessària una especial protecció de les persones alertadores, “és fonamental tenir en compte la protecció dels denunciants de corrupció (alertadors) des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans en la lluita contra la corrupció”.

L’estudi també conclou que la visibilització de casos emblemàtics permet conèixer fets específics de corrupció a través d'un anàlisi jurídic que estableixi els drets violats, les característiques de les víctimes i les tipologies dels actes de corrupció. Per tant, “si bé és cert que la lluita contra la corrupció des d'un enfocament basat en drets humans i amb perspectiva de gènere requereix un enfortiment de les obligacions de l'administració (nacional, autonòmica i local) i de l'impuls de l'àmbit internacional, també necessita d'un treball constant de sensibilització social en diverses direccions”.

Recomanacions de l’estudi

L’Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans assenyala les següents recomanacions amb l'objectiu de concretar els vincles entre la corrupció i els drets humans per a consolidar un discurs rigorós que permeti donar suport a l'argumentari de les actuacions i resolucions dels organismes de prevenció de la corrupció:

  1. Enfortir el vincle entre les mesures de protecció dels drets humans i les estratègies de lluita contra la corrupció, sense pretendre que les agències o les oficines anticorrupció es transformin en organitzacions de drets humans, ni tampoc el contrari -que les organitzacions de drets humans es converteixin en organitzacions anticorrupció-.
  2. Incorporar i desenvolupar l'enfocament basat en drets humans en la implementació de les estratègies de lluita contra la corrupció.
  3. Integrar també l'enfocament de gènere en les estratègies anticorrupció a fi de transversalizar el gènere en les polítiques anticorrupció, acompanyades de dotació pressupostària. Involucrar activament a les dones, generant mecanismes de seguiment sensibles al gènere. Crear mecanismes de rendició de comptes, incloent mecanismes segurs de denúncia, per a les dones, que siguin transparents, independents, accessibles, segurs, de fàcil ús i amb sensibilitat de gènere.
  4. Implantar l'estàndard per a la determinació de l'existència de possibles violacions de drets humans a partir de la comissió d'actes de corrupció competència de l’Oficina Antifrau i, amb això, prevenir i alertar d'aquesta realitat al personal i als alts càrrecs, seguint els passos proposats en l'estudi.
  5. Explorar el fenomen de la corrupció més enllà dels límits econòmics i de gestió pública, i establir les diferents dimensions que conformen la relació entre corrupció i drets humans; qüestió rellevant a l'hora de dissenyar, implementar i controlar les polítiques públiques destinades a prevenir i reprimir la corrupció com a part de la plena garantia dels drets humans en una societat democràtica.
  6. Difondre el present estudi i fer formacions entre el personal d’Antifrau, entre el funcionariat de les diverses administracions de Catalunya i entre la ciutadania, per tal d'aconseguir una major sensibilització social en la lluita contra la corrupció des d'un enfocament de drets humans amb perspectiva de gènere. Aquesta tasca de sensibilització social s'hauria d'estendre també al paper dels mitjans de comunicació i a la protecció dels alertadors.

Antifrau ha promogut aquest treball amb la finalitat d'incorporar el coneixement i recomanacions generades a l'activitat que desplega des de les diferents tasques i funcions de la Direcció de Prevenció (assessorament, suport, formació, recomanacions), i també esperonar els poders públics que han de dissenyar i implementar polítiques públiques de prevenció i lluita contra la corrupció. D'aquesta manera, l’estudi pretén possibilitar que les oficines anticorrupció i les organitzacions de drets humans treballin de manera conjunta per a desenvolupar estàndards i codis de conducta per a combatre la corrupció i, sobretot, interpretar progressivament l'agenda de drets humans com una agenda anticorrupció.