Antifrau posa en marxa una prova pilot d’un nou servei per assessorar i donar suport als servidors públics en qüestions d’ètica i integritat

Avui comença la prova pilot d’aquest servei, inèdit fins ara en tot l’Estat, que vol esdevenir un espai de sensibilització i intercanvi entorn a l'ètica aplicada en la gestió pública

Antifrau posa en marxa una prova pilot d’un nou servei per assessorar en ètica

4 de maig de 2021. L’Oficina Antifrau de Catalunya posa en marxa la prova pilot del nou servei, DialÈtic, amb la voluntat d'oferir als servidors i servidores de les institucions públiques catalanes un canal telemàtic d’assessorament i suport a la reflexió ètica. D’aquesta manera, es pretén construir un espai de diàleg, sensibilització i intercanvi entorn de l'ètica aplicada a la gestió pública.

L’objectiu d’aquest canal és oferir un espai per acompanyar, assessorar i orientar als servidors públics en la resolució dels dilemes ètics i aquelles altres situacions que puguin afectar la integritat pública i que poden sorgir en el dia a dia de l’exercici de les seves responsabilitats públiques.

La prova pilot, que s’inicia avui, finalitzarà el proper mes d’octubre i es preveu que al mes de novembre el DialÈtic es pugui obrir a totes les persones que treballen al servei públic de Catalunya. A la prova pilot hi participen les següents institucions:

  • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  • Ajuntament de Terrassa
  • Ajuntament de Mollet
  • Ajuntament de Gavà
  • Fundació Autònoma Solidària (UAB)
  • Facultat de Dret (UB)
  • Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Els objectius d’aquest futur canal són:

  • Facilitar la incorporació i consolidació de la reflexió ètica en la pràctica diària del servei públic i la presa de decisions.
  • Sensibilitzar sobre la necessitat d’identificar i gestionar els dilemes o altres problemàtiques o preocupacions ètiques que sorgeixen en l’entorn professional.
  • Acompanyar les servidores i servidors públics en aquest procés de reflexió aportant una visió externa.