Antifrau posa en marxa l’Aula virtual, una plataforma de formació en línia per ajudar a les institucions públiques a enfortir la seva integritat

Es tracta d'un espai d’autoaprenentatge en línia, que permet l’accés senzill a recursos formatius especialitzats en matèria de foment de la integritat i lluita contra la corrupció, el frau i altres irregularitats

Actualment Antifrau està prioritzant les peticions vehiculades a través de les institucions tot i que, en paral·lel, està treballant per articular un procediment que permeti matricular i gestionar les sol·licituds, a títol individual, de servidors públics que puguin estar interessats

Imatge del curs sobre Foment de l’ètica i la integritat 1. Què és un dilema ètic? De l’Aula virtual d’Antifrau
Imatge del curs sobre Foment de l’ètica i la integritat 1. Què és un dilema ètic? De l’Aula virtual d’Antifrau

14 de maig de 2023. Per arribar a un nombre més ampli de persones i facilitar la l’accés a la formació de més servidors i servidores públiques, l’Oficina Antifrau posa a disposició de totes les institucions públiques de Catalunya l’Aula virtual Antifrau, un espai d’autoaprenentatge en línia, que permet l’accés senzill a recursos formatius especialitzats en matèria de foment de la integritat i lluita contra la corrupció, el frau i altres irregularitats.

Els cursos de l’Aula virtual Antifrau estan dissenyats per permetre l’estudi individualitzat seguint les instruccions d’una guia didàctica i dels materials formatius. Per tant, es poden fer a distància, sense desplaçaments, són flexibles, a la mida de les necessitats i interessos de cadascú, i adaptables a cada ritme d’estudi. D’altra banda, el catàleg de cursos està en creixement. I són gratuïts, no tenen costos per a les institucions ni per a les persones servidores públiques que demanin formació. Tant l’Aula Virtual Antifrau com el cursos del seu catàleg es financen amb el pressupost de l’Oficina Antifrau en la seva missió de contribuir a preservar la integritat de les administracions i el personal al servei del sector públic de Catalunya.

Fins al moment, l’Oficina Antifrau ha dut a terme dos cursos diferents d’autoformació sobre el foment de l’ètica i la integritat. Aquesta és la primera línia formativa que s’obre a l’Aula virtual Antifrau i està pensada per ajudar les institucions públiques a enfortir la seva integritat institucional. Aquests cursos s'adrecen a totes les persones al servei del sector públic per formar-les en les competències necessàries per sensibilitzar, guiar, resoldre dubtes i reconèixer la conducta ètica.

El primer curs que s’ha portat a terme és ‘Què és un dilema ètic?’, on han participat servidors públics de quatre ajuntaments, un consell comarcal i una universitat de Catalunya. S’han matriculat 138 participants dels quals 113 han obtingut el certificat de finalització, el que representa un 81,88% de certificació dels participants, que han valorat aquesta formació amb una nota mitjana de 8,56 sobre 10.

El segon curs que s’ha obert fins el moment és sobre ‘El procés de raonament ètic’, en el què han participat servidors públics de dos ajuntaments, un consell comarcal i una universitat de Catalunya. En aquest curs s’han matriculat 74 participants, dels quals 68 han obtingut el certificat, el que suposa el 91,89% de finalització. La valoració de satisfacció en aquest formació és 8,74 sobre 10.

Progressivament s’obriran altres línies formatives amb cursos d’autoformació sobre ‘Metodologies i eines de gestió de riscos’, ‘Gestió dels conflictes d’interès’, ‘Protecció de persones alertadores i sistemes interns d’alerta’, ‘Riscos en la contractació pública’ i sobre ‘Compliment normatiu’.

Si qualsevol col·lectiu de servidors públics o entitat de Catalunya està interessada en realitzar aquests cursos d’autoformació ha de contactar amb aulavirtual@antifrau.cat.