Antifrau organitza uns tallers per debatre i contrastar conclusions i recomanacions amb les organitzacions que participen del ‘Projecte de compliment normatiu i integritat’ per a una diversa tipologia d’entitats públiques

El projecte té com a finalitat emetre recomanacions i establir estàndards de compliment normatiu i integritat per a una diversa tipologia d’entitats públiques

El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, presenta la jornada amb el degà de l'ICAB, Jesús Maria Sánchez; la professora de Dret Penal de la UAB, Miríam Cugat; i la vicedegana de l'ICAB, Susana Ferrer

6 de juliol de 2022. Avui s’han celebrat tres tallers on s’han presentat algunes de les conclusions i recomanacions que està previst que figurin en l’informe final sobre compliance públic i integritat a les entitats que participen en el Projecte de compliment normatiu i integritat. La jornada ha tingut lloc a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i s’ha iniciat amb la intervenció del degà de l’ICAB, Jesús Maria Sánchez; del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; i la professora de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Míriam Cugat.

El degà de l’ICAB, Jesús Maria Sánchez, ha obert l’acte mostrant-se satisfet perquè la seu del Col·legi d’Advocats hagi acollit aquesta jornada i ha donat la benvinguda a tots els assistents. A continuació, el director d’Antifrau ha agraït a totes les entitats públiques la seva participació en el projecte. Gimeno ha assenyalat que és un projecte en què “entre tots elaborem estàndards i es pot estendre a altres organitzacions”. “No hi ha verticalitat, ho estem fent entre tots, i avui és la prova d’això”, ha destacat Gimeno.

Finalment, la professora de la UAB, Miriam Cugat, ha assenyalat la importància de poder posar en comú de manera presencial els resultats de la primera fase d’investigació de l’estudi empíric i ha remarcat que les 23 entitats, que avui han assistits als tallers, són representatives i tenen un interès objectiu per poder desenvolupar el projecte.

Durant la jornada s’han presentat algunes de les conclusions i recomanacions que figuraran a l’informe final, que s’han debatut i treballat en tres grups.

Taller sobre codis ètics, canals d'alerta i anàlisi de riscos

El primer dels grups ha debatut sobre codis ètics, canals d’alerta i anàlisi de riscos, ha estat coordinat per la tècnica de Prevenció d'Antifrau, Elisenda Escoda, i han participat el professor de Dret Penal de la UAB, Joan Baucells, i els investigadors de la UCLM, Luis Miguel Vioque i Alfonso de la Guía. Aquest primer grup ha estat el més nombrós quant a participants, quinze.

D’altra banda, el segon dels grups, format per onze participants, ha abordat el model de prevenció de delictes, subvencions i transparència, i ha estat coordinat per la tècnica de Prevenció d'Antifrau, Elena Lacasa. També han treballat en aquest grup la professora de Dret Penal de la UAB, Míriam Cugat; la professora de Dret Penal de la Universitat de Santiago, Inma Valeije; el catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Santiago, Fernado Vázquez-Portomeñe els investigadors de la UAB, Rosa Carrillo i José Manuel Valderrama; i Luigi Foffani, professor de Jurisprudència de la Universitat de Mòdena e Reggio Emilia (UNIMORE).

I, finalment, el tercer taller ha estat sobre conflictes d’interès, contractació, formació i reclutament i carrera professional, que ha estat coordinat pel cap d'àrea de Formació d'Antifrau, Jordi Tres, i on s'han reunit set participants. En aquest taller hi ha treballat la professora de Dret Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), María José Pifarré.

Taller sobre model de prevenció de delictes, subvencions i transparència

En aquests tallers han participat representants d’algunes de les entitats col·laboradores, com són: CTTI, Transports Municipals del Gironès, Agència Catalana de l’Aigua; Barcelona, Cicle de l’Aigua, SA; Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, TMB, Consorci Corporació Sanitària Parc de Salut Mar, Fira2000, SA; INCASÒL i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Jordi Tres, cap de Formació d'Antifrau, modera el taller sobre Conflictes d'interès, contractació, formació i reclutament i carrera professional

La clausura de la jornada ha estat a càrrec del director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Òscar Roca; la professora de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Míriam Cugat; el professor de Jurisprudència de la Universitat de Mòdena e Reggio Emilia, Luigi Foffani; i la tècnica de Prevenció, Elisenda Escoda.

Roca, en les seves paraules de clausura, ha reiterat l’agraïment a les organitzacions que han participat en els tallers celebrats avui i les ha emplaçat a compartir amb Antifrau el resultat final d’aquest projecte -uns estàndards de compliment normatiu i d’integritat referits a la tipologia d’ens que participin en l’estudi, que es presentarà en el marc d’un Congrés el proper mes d’octubre.

Projecte de compliment normatiu i integritat

La introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques el 2010 i la inclusió de les societats públiques de caràcter mercantil en aquest règim amb caràcter general l’any 2015, suposa un important repte. Aquest nou marc legal incentiva que aquestes empreses disposin de models d’organització i gestió o programes de compliment normatiu per a la prevenció de la comissió de delictes i les conseqüències que, per a la persona jurídica, se’n podrien derivar.

Des del convenciment que la integritat institucional no pot assolir-se només amb mesures de compliment normatiu, sinó que també cal adoptar-ne d’altres basades en els valors del servei i l’ètica pública, l’Oficina Antifrau, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Castilla-La Mancha, la Universitat de Santiago de Compostela i la Universitat de Mòdena e Reggio, col·laboren en un estudi per a promoure una cultura de compliment normatiu i d’integritat en diversa tipologia d’ens del sector públic de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau.

Aquest estudi es realitza conjuntament amb professors i investigadors d’aquestes universitats experts en aquesta matèria, així com amb la participació de personal tècnic de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau. A més, s’hi ha incorporat experts independents en aquesta matèria de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Mòdena (ITA), atès que el projecte inclou un estudi d’experiències internacionals comparades.

L’estudi, que es va iniciar el mes de febrer de 2020, ha de servir per elaborar i desenvolupar estàndards de compliment normatiu i d’integritat aplicables a la tipologia d’ens públics que formen part de l’estudi.

Fases del Preojecte de compliment normatiu

Aquest projecte consta de diverses fases i requereix la participació d’algunes d’aquestes entitats públiques. En una fase inicial, es van seleccionar entitats a les quals es va adreçar un qüestionari per detectar riscos i vulnerabilitats. Les 23 entitats públiques que van respondre el qüestionari, de les més de 70 a qui es va enviar, participen en l’estudi. La fase d’entrevistes en profunditat d’aquestes entitats es va realitzar durant els primers mesos de 2021 i va finalitzar el setembre de 2021.

En una fase posterior, està previst que s’elaborin uns estàndards de compliment normatiu i d’integritat referits a la tipologia d’ens que participin en l’estudi i que es presenti en el marc d’un Congrés el proper mes d’octubre. La difusió dels resultats de l’estudi, complementat amb sessions formatives i de sensibilització ha d’arribar a tots els ens públics potencialment destinataris.

Aquest és un projecte de llarg abast i ambiciós vinculat a la innovació i la recerca en compliment normatiu i integritat. L’objectiu és elaborar unes directrius comunes que permetin ser referents de bones pràctiques a nivell nacional i internacional.