Antifrau i la Diputació de Barcelona signen un conveni per a la realització conjunta d’actuacions orientades a la millora de la integritat pública

El conveni preveu realitzar actuacions per potenciar la transparència, l’accés a la informació pública, la integritat i el bon govern i ètica públiques, l’evitació dels conflictes d’interès i la lluita contra el frau i la corrupció

Marc Verdaguer i Miguel Ángel Gimeno signen el conveni. Foto: Oficina Antifrau de Catalunya
Marc Verdaguer i Miguel Ángel Gimeno signen el conveni. Foto: Oficina Antifrau de Catalunya

8 de novembre de 2022. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i el diputat i president delegat de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Marc Verdaguer, han signat aquest matí el Conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a la integritat institucional corporativa i municipal. L’acte de signatura ha tingut lloc a la seu de l’Oficina Antifrau.

Amb aquest conveni, Antifrau i la Diputació de Barcelona tenen com a objectiu la realització conjunta d’actuacions orientades a la millora en el coneixement i en la implantació de polítiques adreçades a potenciar la transparència, l’accés a la informació pública, la integritat i el bon govern i ètica públiques, l’evitació dels conflictes d’interès i la lluita contra el frau i la corrupció. Per tal d’assolir aquest objectiu el conveni preveu vuit línies de col·laboració.

  • - Estudiar la definició d’estàndards aplicables als sistemes d’integritat per a l’administració local i col·laboració en la formulació i disseny dels instruments per a l’aplicació dels mateixos sistemes i dels plans de mesures antifrau, a nivell de corporacions locals municipals i supramunicipals.
  • - Donar suport en la identificació i anàlisi de bones pràctiques en consolidació i perfecció de sistemes d’integritat locals.
  • - Definir procediments i models de control i de detecció de riscos de frau específics, per a la realització de testos d’autoavaluació i d’avaluacions de risc de frau en l’administració local.
  • - Dissenyar guies i protocols per a la prevenció i gestió de conflictes d’interès a nivell de corporacions locals.
  • - Estudiar fórmules per a l’actualització i millora de la infraestructura ètica dels governs locals.
  • - Assessorar en l’elaboració d’ordenances, reglaments i plans relacionats amb l’objecte d’aquest conveni.
  • - Co-organitzar activitats formatives, de divulgació o publicacions sobre el sector públic des de la perspectiva de la integritat, la transparència i del dret a una bona administració.
  • - Compartir les publicacions pròpies que puguin ser considerades de mutu interès i trametre per Antifrau les recomanacions de mesures preventives per tal que la Diputació en tingui coneixement, i des de la seva responsabilitat pugui impulsar la millora dels mecanismes de prevenció o de control intern.