Antifrau contribueix a la lluita contra el coronavirus lliurant mig milió d’euros a la Generalitat de Catalunya

Amb aquesta contribució, procedent del seu romanent pressupostari, vol contribuir a la lluita contra aquesta pandèmia

Imatge del carrer de Sants de Barcelona el 5 d'abril de 2020
Imatge del carrer de Sants de Barcelona el 5 d'abril de 2020

10 de desembre de 2020. Antifrau ha lliurat a la Generalitat de Catalunya mig milió d’euros per contribuir a la lluita contra la COVID, després que el seu consell de direcció així ho acordés en una reunió ordinària del passat mes de juliol.

Antifrau amb aquesta contribució, procedent del seu romanent pressupostari, vol contribuir a la lluita contra aquesta pandèmia, ja que entén que és una peça més de la societat, que en aquests moments està centrada en combatre les conseqüències del coronavirus a nivell sanitari i també social.

Des que es va decretar l’estat d’alarma provocat pel coronavirus, Antifrau ha posat la institució al servei de la societat aportant les seves dues direccions. En aquest sentit, des de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions s’han iniciat diverses actuacions per esclarir si ha existit mala praxis en situacions concretes derivades de la pandèmia. D’altra banda, la Direcció de Prevenció va fer públic, el mes d’abril passat, un document de recomanacions per prevenir els riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi del coronavirus.