6a trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció de l'Estat espanyol

La reunió s’ha centrat en la transposició de la Directiva europea de protecció dels alertadors, en el conflicte entre transparència i confidencialitat i en l’afectació de la contractació durant la COVID-19

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) esdevé un nou membre de la xarxa

6a trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció de l'Estat

27 de novembre de 2020. La sisena trobada d'Agències i Oficines anticorrupció de l'Estat espanyol, organitzada per l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, ha tingut lloc de manera virtual degut a la situació generada per la COVID-19. La trobada ha reunit els responsables de les Institucions autonòmiques i locals membres de la xarxa: l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció en les Illes Balears, l'Oficina Antifrau de l'Ajuntament de Madrid, la Direcció de Serveis d'Anàlisi (Òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern) de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com el Consello de Contas de Galicia, l'Audiència de Comptes de Canàries, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, i l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. La CNMC s’ha sumat a la xarxa i també ha participat a la reunió.

A la reunió s'ha tractat l'estat actual del procés de transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (coneguda com la Directiva per a la Protecció d'Alertadors o whistleblowers) a l'ordenament jurídic espanyol. Així, i com a seguiment de la reunió que la Xarxa va mantenir amb el Ministeri de Justícia el passat 4 de novembre, s’han designat quatre membres que s'encarregaran de realitzar l'enllaç i representació de la Xarxa amb el Ministeri de Justícia i el Congrés dels Diputats, en relació amb la transposició de la Directiva 2019/1937, a fi tant de conèixer el calendari i contingut dels seus treballs, i dels seus avenços, com de traslladar les línies bàsiques i posició comuna de la Xarxa sobre aquesta transposició. Els membres escollits de la Xarxa són: el director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, el director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, un representant de la CNMC i Rosa Mª Sánchez per part de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant la reunió també s’han posat en comú els coneixements de cada institució sobre el conflicte entre transparència i confidencialitat. La nova presidenta de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIRESCON), Mª Luisa Araújo, ha presentat la informació i conclusions dels informes especials de supervisió de la tramitació d'emergència relacionada amb la COVID-19. Araújo també ha fet un avançament de la informació sobre "Prevenció i lluita contra el Frau en matèria de contractació pública", que s'incorporarà a l'Informe Anual de Supervisió de la Contractació del 2020.

Finalment, el membre de la Unitat d’Estratègia i anàlisi anticorrupció i antifrau de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), Andrea Bordoni, ha presentat la ponència Possibles repercussions de la crisi de la COVID-19 i de la despesa d'emergència en els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.