25/05/2016

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, compareixerà al Parlament per presentar la Memòria de l'entitat corresponent a l'any 2015. La Comissió d'Afers Institucionals ha convocat al director d'acord amb...

20/05/2016

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, amb data 07/04/2016 ha declarat  en sentència ferma la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat per Century Auditors, S. A. contra l’Oficina Antifrau...

Actualitat

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)