26/10/2016

Joan Xirau Serra serà nomenat director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) després que la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament hagi ratificat la proposta del director de l’OAC, Miguel Ángel Gimeno, amb el vot a favor de...

19/10/2016

El Consell de la Unió Europea ha adoptat un acord provisional pel que fa la regulació de la Fiscalia Europea –un nou organisme de la UE dissenyat per a la protecció dels interessos financers de la Unió en l’àmbit penal-. Els articles de...

Actualitat

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)