13/04/2016

El dia 12 d’abril ha tingut lloc al Parlament de Catalunya la tercera sessió de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (CEMCORD) en la què participa l’Oficina Antifrau.

12/04/2016

El grup parlamentari de Ciutadans ha sol·licitat al Parlament de Catalunya una sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment de la Llei del règim d’incompatibilitats... 

Actualitat

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)